hero

Kompiuterinio raštingumo mokymai (edukacinė dalis)

Kompiuterinio raštingumo mokymai (edukacinė dalis)

Joniškio rajono švietimo centras
2023-05-17
Melioratorių a. 14 - 2, 84173, Joniškis
Programa sudaryta pagal mokytojų kompiuterinio raštingumo programų technologinio raštingumo dalies reikalavimus patvirtintus Švietimo mokslo ir sporto ministro 2018 m. birželio 25 d. Nr. V-598. Programa plėtos informacinių technologijų naudojimo kompetenciją. IKT gali padėti kiekvienam mokytojui šiuolaikiškai ir įtaigiai perteikti ugdymui skirtą informaciją. Mokytojai ne tik taiko IKT, bet ir patys kuria įvairias mokomąsias kompiuterines priemones. Todėl reikia mokytojams sudaryti sąlygas mokytis naudoti IKT. Pedagogai, įgiję gilesnių IKT taikymo žinių, padidins savo veiklos veiksmingumą ir turės galimybę siekti aukštesnės kokybės. Atlikę programoje numatytas užduotis gebės taikyti įgytas žinias praktikoje ir įgaus darbo su IKT įgūdžių, kurie bus vertingi toliau gilinantis į nuolat besikeičiančias IKT sritis. Programos trukmė 40 akad. vai. iš jų 12 auditorinės valandos, 28 savarankiško praktinio darbo valandų.
Papildoma informacija
Programa Apsilankyti puslapyje
Savivaldybė Joniškio r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas danilevicienedainora@gmail.com
Koordinatoriaus tel. nr. 861649804
Renginio vieta