hero

Istorinio, gamtinio, kultūrinio ir kulinarinio paveldo Lietuvos saugomose teritorijose pritaikymas ugdymo procese. Žaliosios pamokos Joniškio regione

Istorinio, gamtinio, kultūrinio ir kulinarinio paveldo Lietuvos saugomose teritorijose pritaikymas ugdymo procese. Žaliosios pamokos Joniškio regione

Joniškio rajono švietimo centras
2023-05-25
Melioratorių a. 14 - 2, 84173, Joniškis
TIKSLAS: Sudominti ir suteikti daugiau žinių apie saugomas teritorijas, padėti „atrasti“ mūsų krašto istorijos, gamtos ir kultūros lobius, pritaikant ugdymo procese. UŽDAVINIAI: 1. Susipažinti su Joniškio krašto kultūriniais ir gamtiniais ypatumais. 2. Pasidalinti gerąja darbo patirtimi su rajono ugdymo įstaigų pedagogais. 3. Sužinoti daugiau apie supančią aplinką, kultūrą ir istorinį paveldą. 4. Susipažinti su skirtingomis veiklomis lauke, pritaikant ugdymo procese; 3. Žaliosios pamokos – išsirinkti gamtos maršrutus ir keliauti po turtingą gamtos vertybėmis mūsų kraštą, analizuojant turimus to krašto istorinius, kultūrinius, gamtinius ir etnografinius turtus ir mokytis juos tausoti.
Papildoma informacija
Programa Apsilankyti puslapyje
Savivaldybė Joniškio r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas danilevicienedainora@gmail.com
Koordinatoriaus tel. nr. 861649084
Renginio vieta