hero

Socialinių pedagogų kompetencijų tobulinimas

Socialinių pedagogų kompetencijų tobulinimas

Joniškio rajono švietimo centras
2023-05-17
Melioratorių a. 14 - 2, 84173, Joniškis
TIKSLAS: Tobulinti socialinių pedagogų kompetencijas, dalintis gerąja patirtimi. UŽDAVINIAI: o Gerinti pedagogų emocinę gerovę, siekiant aukštesnės savivertės, pasitikėjimo savimi, sėkmingai ir sklandžiai susidoroti su įvairiais iššūkiais darbe ir asmeniniame gyvenime; o Susipažinti su reikalingomis kompetencijomis ruošiantis atestacijai, drįsti tobulinti ir kelti kvalifikaciją; o Plėtoti kolegialų bendradarbiavimą, aktyviai įsitraukti į vykdomas veiklas rajono, regiono, respublikos mastu; o Įtraukti kitus rajono pagalbos mokiniui specialistus, siekti komandinio darbo savo ugdymo įstaigoje ir tarp kitų rajono ugdymo įstaigų; o Skatinti keitimąsi gerąja patirtimi, siekti naujų idėjų, sukurti naujų metodų, darbo būdų ir jais dalintis; o Gebėti koordinuotai vykdyti veiklą, numatyti lūkesčius, išsikelti tikslus, atitinkančius socialinio pedagogo veiklą reglamentuojančius dokumentus; o Pasidalinti žiniomis su rajono mokytojais, suteikti pagalbą dirbant su ypatingais vaikais.
Papildoma informacija
Programa Apsilankyti puslapyje
Savivaldybė Joniškio r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas danilevicienedainora@gmail.com
Koordinatoriaus tel. nr. 861649084
Renginio vieta