hero

Skaitmeninio turinio integracija į ugdymo procesą

Skaitmeninio turinio integracija į ugdymo procesą

Joniškio rajono švietimo centras
2023-05-17
Melioratorių a. 14 - 2, 84173, Joniškis
TIKSLAS: Skleisti inovatyvaus ugdymo(si) idėjas bei įsisavinti technologijų diegimo ir panaudojimo ugdymui scenarijus. UŽDAVINIAI: 1. Tobulinti mokytojų profesines ir dalykines kompetencijas IT srityje; 2. Įsisavinti ir praktiškai išbandyti 6 kompiuterines programas ir parengti jų praktinio taikymo scenarijus ugdymo procese; 3. Pasidalinti inovatyvaus ugdymo(si) metodų taikymo galimybėmis ir praktiškai juos pritaikyti; 4.Stiprinti besimokančių bendruomenių plėtrą.
Papildoma informacija
Programa Apsilankyti puslapyje
Savivaldybė Joniškio r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas danilevicienedainora@gmail.com
Koordinatoriaus tel. nr. 861649084
Renginio vieta