hero

Įtraukusis ugdymas – saugios ir sveikos emocinės aplinkos kūrimas. Kartu įveikime ugdymo(si) ir mokymo(si) sunkumus

Įtraukusis ugdymas – saugios ir sveikos emocinės aplinkos kūrimas. Kartu įveikime ugdymo(si) ir mokymo(si) sunkumus

Kauno rajono švietimo centras
2023-05-03
A. Baranausko g., Kaunas
Programą sudaro 6 seminarų ciklas, kurių metu bus aptartos šios temos: Vaikų saviveiksmingumo didinimas stiprinant fizinę, emocinę ir intelektinę raidą; Ekranų įtaka skirtingo amžiaus vaikams. Kaip skaitmeniniame amžiuje užauginti sveiką ir laimingą vaiką; Kaip padėti specialiųjų poreikių vaikams įveikti nerimą, pyktį ir baimes; Mokytojo (auklėtojo) padėjėjo vaidmuo ir pagalba vaikui; Bendradarbiavimas su tėvais auginančiais specialiųjų poreikių turinčius vaikus. Programos tikslas – stiprinti įvairių poreikių vaikų ugdymo(si) ir mokymo(si) įtrauktį ugdymo įstaigose.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kauno m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas virginija.stipiniene@centras.krs.lt
Renginio vieta