hero

Šventasis Raštas ir gyvenimas (Nuotolinis kursas)

Šventasis Raštas ir gyvenimas (Nuotolinis kursas)

Viešoji įstaiga Gyvenimo ir tikėjimo institutas
2023-09-01
Centro sen., Kauno m. sav.
„Biblija yra unikalus mūsų kultūros istorijos reiškinys, kurio įtaką bei įvairiausius atgarsius atpažįstame mūsų mene, literatūroje, mąstysenoje ir net kalbos dariniuose... Per dvidešimt mūsų eros amžių, nebuvo kito tokio literatūros veikalo, turinčio tokią gausybę skaitytojų...“ (Swiderkowna. Pašnekesiai apie Bibliją. 2001. 7–8). Dažnai naudojame mintis ir citatas iš Šventojo Rašto nežinodami, jog jos biblinės. Todėl, jei norime suprasti save ir pasaulį, kuriame gyvename, turime pažinti jo šaknis – ne tik antikines, bet ir biblines. 2011 m. LR Švietimo Įstatyme vienas iš tikslų kalba apie svarbą perteikti asmeniui ne tik savo krašto, bet ir „Europos bei pasaulio humanistinės kultūros tradicijas ir vertybes, laiduoti sąlygas asmens brandžiai tautinei savimonei, dorovinei, estetinei, mokslinei kultūrai, pasaulėžiūrai formuotis...“ (Švietimo tikslai, 3 straipsnis.). Mokytojams, kuriems reikalingos dalykinės žinios apie Bibliją, taip pat atsakingiems už jauno žmogaus bendražmogiškų vertybinių nuostatų ugdymą, krikščioniškos ir bendražmogiškos pasaulėžiūros formavimą, yra svarbu pažinti Šventąjį Raštą ir gebėti suprantamai jį perteikti mokiniams. Dalyviai programos metu pažins Biblijos istorinę ir kultūrinę formavimosi aplinką, Senojo ir Naujojo Testamento atskiras knygas bei jų nagrinėjamas teologines temas. Mokytojai programos metu įgis profesines kompetencijas, kurios padės suprasti Šventąjį Raštą kuo įvairesniais aspektais, analizuoti ir vertinti Biblijos istorinius, literatūrinius, kultūrinius bei moralinius aspektus bei perteikti dėstomo dalyko prasminius ryšius su aktualiomis gyvenimo problemomis. Programa skirta dorinio ugdymo, istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams, klasių auklėtojams, neformalaus ugdymo pedagogams bei katalikiškų ugdymo institucijų pedagogams. Ši programa Gyvenimo ir tikėjimo institute yra vykdoma nuo 1998 m. Pradžioje 80% dalyvių buvo mokytojai. Pastaraisiais metais mokytojai sudaro 45–50 % dalyvių. Atsižvelgiant į dalyvių keliamus klausimus ir lūkesčius, yra nuolat atnaujinamas programos turinys bei vaizdinė medžiaga. Taip pat atsirado įvairių programos vedimo formų. (Gyvenimo ir tikėjimo institutas. Metinės ataskaitos). Programos trukmė 120 val.: teorija – 45 val., praktika – 50 val., savarankiškas darbas – 25 val. Programa gali būti vykdoma tiesioginiu būdu: • 12 vienos dienos seminarų arba • 5 seminarai po dvi dienas, arba • 24 seminarai vakarais arba nuotoliniu būdu: • 24 studijų savaitės.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kauno m. sav.
Kitos sąlygos Mokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas gtinstitutas@gmail.com
Renginio vieta