hero

Atnaujintos matematikos ugdymo programos įgyvendinimo teoriniai ir praktiniai aspektai

Atnaujintos matematikos ugdymo programos įgyvendinimo teoriniai ir praktiniai aspektai

Kelmės švietimo pagalbos tarnyba
2023-05-16
Vytauto Didžiojo g. 110, 86140, Kelmė
2022 m. patvirtinta matematikos bendroji programa. Prasideda labai svarbus etapas – sklandus perėjimas prie atnaujintų programų įgyvendinimo. Sėkmingam matematikos mokytojo darbui reikalingas supratimas, kaip mokytojo turimos žinios ir gebėjimai bus pritaikyti atnaujintai matematikos programai, kad mokytojas turimus darbo metodus galėtų pritaikyti kiekvienam mokiniui. Pateikiama programa nagrinėja įvairius matematikos mokymo teorinius ir praktinius aspektus Programos įgyvendinimo pradžia ir kiti su šiuo ugdymo turinio atnaujinimu susiję aspektai reikalauja detalaus ugdymo planavimo ir išsamesnio ugdymo turinio analizavimo. Programos vykdymo metu pateikta medžiaga ir pedagoginės idėjos padės matematikos mokytojams įveikti matematinio ugdymo sunkumus, geriau įvertinti ir suprasti matematikos bendrosios programos pokyčius pereinamuoju laikotarpiu. Šia mokymų programa siekiama padėti mokytojams įsigilinti į naujoves, apmąstyti turimą jų patirtį ir žinias, padrąsinti imtis veiksmų koreguojant turimus teminius/pamokų planus. Mokymuose sužinosite kokie yra svarbiausi matematikos atnaujinto pagrindinio ir vidurinio ugdymo turinio pokyčiai ir kaip reikėtų planuoti jų pritaikymą. Programos trukmė – 40 valandų (10 val. teorinių, 20 val. praktinio darbo ir 10 savarankiško mokymosi valandos). Programos vykdymo metu mokytojai mokysis: kaip veiksmingai atpažinti, kokios kompetencijos ugdomos konkrečiu pasiekimu; naudotis matavimo skalėmis fiksuojant pasiekimus; parinkti užduotis norimam mokinių pasiekimui stebėti ir fiksuoti; optimaliai paskirstyti laiką pereinamuoju laiko-tarpiu mokant matematikos. Tikslas - padėti mokytojams įsigilinti į naujoves, apmąstyti turimą patirtį, žinias, nagrinėti įvairius matematikos mokymo teorinius ir praktinius aspektus atnaujintoje programoje. Uždaviniai: 1. Aptarti atnaujinto matematikos ugdymo turinio diegimo vidurinėje mokykloje ypatybes. 2. Padėti mokytojams pasirengti dėstyti matematiką pagal atnaujintas programas. 3. Padėti geriau įvertinti ir suprasti matematikos bendrosios programos pokyčius pereinamuoju laikotarpiu.
Papildoma informacija
Registracija Apsilankyti puslapyje
Savivaldybė Kelmės r. sav.
Kitos sąlygos Mokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas sniegina.urbutiene@kelmespt.lt
Renginio vieta