hero

Į pagalbą matematikos mokytojams, dirbant su atnaujintomis programomis: turinio planavimas, kompetencijos pamokose, pasiekimai ir pasiekimų vertinimas

Į pagalbą matematikos mokytojams, dirbant su atnaujintomis programomis: turinio planavimas, kompetencijos pamokose, pasiekimai ir pasiekimų vertinimas

Klaipėdos universitetas
2023-05-15
S. Nėries g. 5, 22945, Klaipėda
Nuo 2023-09-01 nelyginio skaičiaus klasėse matematikos turinį mokiniams pateiks pagal atnaujintas ugdymo programas. O tai didelis iššūkis mokytojams: keičiasi ne tik turinys, bet ir vertinimas. Pamokose pagrindinis dėmesys skiriamas mokinių kompetencijų ugdymui, pasiekimų sritims. Dar vienas iššūkis mokytojams: nėra vadovėlių pagal atnaujintas programą ir 30 proc. turinio mokytojui teks planuoti pačiam. Visą tai kelią didelį nerimą mokytojui. Programos tikslas - padėti matematikos mokytojams geriau suprasti patvirtintos matematikos bendrosios programos pokyčius, įveikti matematinio ugdymo sunkumus pereinamuoju laikotarpiu: turinio planavimas, kompetencijų ugdymas, pasiekimai ir pasiekimų sričių iliustracijos.
Papildoma informacija
Savivaldybė Klaipėdos m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas danguole.andrijauskiene@ku.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 846398585
Renginio vieta