hero

„Tvarus bendradarbiavimas švietimo įstaigoje“

„Tvarus bendradarbiavimas švietimo įstaigoje“

Kauno švietimo inovacijų centras
2023-05-10
Vytauto pr. 44, Kaunas
Mokymuose švietimo sektoriaus darbdavių ir darbuotojų atstovai, mokytojai, kiti darbuotojai ir švietimo įstaigų vadovai įgis bendravimo ir bendradarbiavimo, organizacijos tobulinimo ir pokyčių valdymo bendrųjų kompetencijų. Šios kompetencijos padės išvengti neigiamų darbo reguliavimo pasekmių. Reglamentuojant darbo santykius bus vadovaujamasi socialinių partnerių lygybės, sutarčių laisvės ir jų būtinybės abiems atstovaujamoms pusėms principais. Kvalifikacijos tobulinimo programos „Tvarus bendradarbiavimas švietimo įstaigoje“ trukmė – 40 val. (30 val. kontaktinio mokymosi, 10 val. savarankiško mokymosi). Kvalifikacijos tobulinimo programą sudaro 5 moduliai: 1. „Darbo santykiai švietimo įstaigoje: vidaus kontrolės sistemos diegimas“; 2. „Mokyklos darbo tarybos narių kompetencija: švietimo įstaigos vidaus kontrolė“; 3. „Psichosocialinės rizikos aplinka švietimo įstaigose: vadybiniai ir teisiniai sprendimai“; 4. „Darbo santykių konfliktų atsiradimas, valdymas bei sprendimo būdai“; 5. „Mokyklų vadovų ir darbuotojų atstovų tvarus bendradarbiavimas“.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kauno m. sav.
Kitos sąlygos Mokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas alvita.velickaite@kaunosic.lt
Renginio vieta