hero

Ugdymo įstaigos bendruomenės telkimas siekiant kiekvieno vaiko ugdymo(si) pažangos

Ugdymo įstaigos bendruomenės telkimas siekiant kiekvieno vaiko ugdymo(si) pažangos

Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba
2023-05-25
Josvainių g. 40, Kėdainiai
Norint užtikrinti kokybišką švietimą kiekvienam vaikui, atsižvelgiant į individualius jo poreikius bendruomenė turi įgyti kompetencijų, reikalingų – vadovų, mokytojų, kitų lopšelio-darželio darbuotojų, tėvų – telkimą? dalyvauti ugdymo įstaigos gyvenime ir veiklos tobulinimo procesuose. Bendrakultūrinių, profesinių ir bendrųjų kompetencijų tobulinimą, stiprinant empatijos jausmą, asmens savitvardą, emocinį atsparumą, profesinį optimizmą, saviveiksmingumą, pasitikėjimą savimi, profesionalaus bendravimo ir konstruktyvaus bendradarbiavimo gebėjimus, t. y. plėtojant socialinį-emocinį intelektą. Mokymų turinys yra grindžiamas nuostata, kad, bendrųjų kompetencijų ugdymas, pasitenkinimo darbu didinimas bei saugios ir pozityvios emocinės aplinkos užtikrinimas, turi didelę įtaką vaikų ugdymo(si) pasiekimams, bendravimo ir bendradarbiavimo kokybei, t. y. lemia asmeninę ir profesinę sėkmę. Ši darbuotojų profesinio tobulinimo(si) programa sudaryta iš seminarų, paskaitų. Programos esmė – tobulinti savo kvalifikaciją: tiesioginis darbas reikalauja nuolatinio profesinio tobulėjimo, pozityvių santykių su kolegomis ir emocinio atsparumo. Bendruomenės narių bendradarbiavimas organizacijoje stiprina jos vidinę kultūrą, sudaro galimybę pokyčiams, siekiant kiekvieno vaiko ugdymosi pažangos.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kėdainių r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas asta.butrimaite@centras.kedainiai.lm.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 834753897
Renginio vieta