hero

Mokytojų socialinių emocinių įgūdžių ugdymo laboratorija

Mokytojų socialinių emocinių įgūdžių ugdymo laboratorija

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras
2023-05-15
Pakalnės g. 6 A, Šiauliai
Mokytojui labai svarbu pažinti save įvairiose situacijose, suvokti savo emocijas, kad gebėtų valdyti jas. Šie gebėjimai stiprina pasitikėjimą savimi, atsparumą stresui, palengvina bendravimo ir bendradarbiavimo procesus su kolegomis, mokiniais, jų tėvais. Emociškai stabilus ugdytojas formuoja mokinių ugdymuisi palankią aplinką, geba geriau suprasti savo, ugdytinių ir kolegų elgesį, jausmus. Pastaruoju metu mokytojų socialinių emocinių įgūdžių ugdymas yra viena iš švietimo aktualijų, tad šia programa siekiama stiprinti socialines ir emocines kompetencijas, orientuojantis į asmeninių emocijų suvokimą ir valdymą, empatiško bendravimo įgūdžių ugdymą, tarpusavio santykių ir pozityvaus mikroklimato gerinimą. Be to, programa siekiama plėtoti ir komunikacinę mokytojų kompetenciją, būtiną kolegialioje sąveikoje ir ugdymo procese su mokiniais. Labai didelę reikšmę kasdienėje veikloje užima klausymasis, kalbėjimas, pasakojimai, tad programoje skiriama dėmesio šiems įgūdžiams stiprinti. Mokytojams svarbu mokėti nekaupti įtampos, atsipalaiduoti, baimę, nerimą keliančias situacijas paversti galimybėmis. Teatriniai žaidimai, improvizacijos skatina išsilaisvinimą, tam tikrų praktikų išmokimas gali prisidėti prie atsparumo stresui, efektyvaus savo emocijų valdymo, pagalbos teikimo kitiems, šalia esantiems žmonėms.
Papildoma informacija
Savivaldybė Šiaulių m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas edita.verygiene@siauliai.lt
Renginio vieta