hero

Pamokos planavimas ir organizavimas

Pamokos planavimas ir organizavimas

Kauno švietimo inovacijų centras
2023-05-16
Vytauto pr. 44, Kaunas
Mokyklai, siekiančiai pažangos, tikintis kokybiško ugdymo turinio įgyvendinimo, aukštų mokinių akademinių rezultatų bei pamokoje vykstančių procesų dermės, labai svarbu užtikrinti pamokos kokybę, išanalizuoti mokinių poreikių tenkinimo galimybes pamokoje, siekti kokybiškai organizuoti ugdymo procesą, naudojantis naujausiomis technologijomis, aktyviaisiais mokymo metodais, informacijos paieškų šaltiniais. Programa siekiama padėti mokyklų vadovams, pavaduotojams ugdymui, mokomųjų dalykų mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams, įgyti žinių, kaip sėkmingai planuoti ir organizuoti pamoką, siekiant maksimalaus mokymosi uždavinio įgyvendinimo rezultato pamokoje, taip pat, kokius instrumentus naudoti, vertinant pamokos kokybę. Pradedant įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį mokyklų bendruomenės turi pasiruošti profesinės veiklos pokyčiams: įsigilinti į kompetencijas ir jomis grįstos pamokos planavimą, organizavimą, vertinimo, stebėsenos procesus ir kt. Programos dalyviai, atlikę praktines užduotis bei susieję jas su teorinėmis žiniomis, pagilins kompetencijas reikalingas sėkmingam atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimui. Kvalifikacijos tobulinimo programos „Pamokos planavimas ir organizavimas“ trukmė – 40 val. (kontaktinio mokymosi trukmė – 30 val., savarankiško mokymosi trukmė – 10 val.). Programą sudaro 5 moduliai.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kauno m. sav.
Kitos sąlygos Mokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas alvita.velickaite@kaunosic.lt
Renginio vieta