hero

„Vidinė motyvacija organizacijos kultūros stiprinimui“

„Vidinė motyvacija organizacijos kultūros stiprinimui“

Kauno švietimo inovacijų centras
2023-05-25
Vytauto pr. 44, Kaunas
Programos metu mokytojai (mokyklų komandos) gilinsis į motyvaciją skatinančius veiksnius, klausimyno pagalba išsiaiškinę motyvacijos veiksnius sukurs motyvacijos žemėlapį, nusistatys motyvaciją bei nuostatas darbo atžvilgiu ir identifikuos pasitenkinimą ir nepasitenkinimą darbu sukeliančius veiksnius, kurie turi įtakos įstaigos mikroklimatui. Programos tikslas – pristatyti ir praktiškai išbandyti motyvacijos, savireguliacijos įrankius. Programą sudaro 5 moduliai: 1. Nuosekli motyvacijos sistema švietimo organizacijoje, SMPT modelio taikymas (8 val.). 2. Virtualios mokymosi aplinkos panaudojimas mokomųjų veiklų organizavimui (8 val.). 3. Organizacijos motyvacijos žemėlapis (8 val.). 4. Būti laimingam darbe, mokantis (8 val.). 5. Kas iš to man? (8 val.).
Papildoma informacija
Savivaldybė Kauno m. sav.
Kitos sąlygos Mokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas audrone.antanaviciene@kaunosic.lt
Renginio vieta