hero

Mokyklų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimas: prasmė ir procesas

Mokyklų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimas: prasmė ir procesas

Kauno rajono švietimo centras
2023-05-23
A. Baranausko g., Kaunas
Mokyklos, vykdančios ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimas yra vienas iš instrumentų, padedančių įstaigos bendruomenei turėti duomenimis pagrįstą informaciją. Šie duomenys sudaro sąlygas įstaigai puoselėti pedagogų refleksiją ir bendradarbiavimą, tartis dėl bendros aukštos ankstyvojo ugdymo kokybės ir nusimatyti savo profesinio tobulėjimo būdus. 2023 m. sausio 30 d. ŠMSP ministrės įsakymu Nr. V-98 patvirtintos „Mokyklų, vykdančių ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodinės rekomendacijos“ paskatina kiekvieną ikimokyklinio ugdymo instituciją „pasimatuoti“ savo veiklos kokybę. Kvalifikacijos tobulinimo programa yra itin aktuali mokykloms, norinčioms atlikti savo veiklos kokybės įsivertinimą, naudojant naują kokybės vertinimo instrumentą.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kauno m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas rasa.sasnauskiene@centras.krs.lt
Renginio vieta