hero

„Psichologinis klimatas organizacijoje ir jo gerinimo būdai“

„Psichologinis klimatas organizacijoje ir jo gerinimo būdai“

Kauno švietimo inovacijų centras
2023-05-25
Vytauto pr. 44, Kaunas
Į organizacijos psichologinį klimatą, išorinius bei vidinius organizacijos narių santykius, organizacijoje vyraujančią psichologinę atmosferą dėmesys buvo atkreiptas jau praėjusio šimtmečio pirmojoje pusėje. Dabartiniame pasaulyje, kai veikia daugybė organizacijų, kuriasi naujos ir išnyksta senesnės, labai svarbu kalbėti ne tik apie produkciją ar paslaugas, kurias teikia organizacija, bet ir apie organizacijų viduje tvyrančią atmosferą, kuri glaudžiai susijusi su organizacijos sėkme. Nei viena organizacija negali funkcionuoti be jos darbuotojų sąveikos. Organizacijos (grupės) psichologinį klimatą galima apibrėžti kaip psichologinę organizacijos kokybę, atspindinčią darbuotojų savijautą grupėje (organizacijoje). Taip pat galima teigti, kad tai bendra atmosfera, kuri supa organizaciją, apima moralės lygį, priklausomybės organizacijai jausmą, rūpinimąsi organizacijos nariais (darbuotojais) ir gerą darbuotojų valią. Organizacijos veiklos rezultatai priklauso nuo tos sąveikos kokybės. Įvertinus psichologinį klimatą ir išsiaiškinus pagrindines problemas, galima numatyti veiksmus ir priemones psichologinių klimatą veikiančių procesų korekcijai, ir tokiu būdu pagerinti organizacijos veiklą, pasiekti geresnių darbo rezultatų, išsaugoti kvalifikuotus darbuotojus. Programoje dalyviams bus pateikta teorinė medžiaga ir dalyviai atliks praktines užduotis apie organizacijų psichologinį klimatą, jo veiksnius ir reikšmę, esminius organizacijos bruožus, būdus, kuriais galima optimizuoti organizacijos klimatą. Programos moduliai-seminarai: 1 modulis. Mobingo darbo aplinkoje atpažinimas ir prevencija (8 val.); 2 modulis. Psichologinis klimatas organizacijoje ir jo gerinimo būdai (6 val.); 3 modulis. Bendravimo etiketas (6 val.); 4 modulis. Glaudus bendradarbiavimas - prielaida saugiai aplinkai kurti (6 val.); 5 modulis. Psichologinis šeimos konsultavimas (viso – 6 val.); 6 modulis. Gerų santykių kūrimo ir sudėtingų bendravimo situacijų valdymas (8 val.).
Papildoma informacija
Savivaldybė Kauno m. sav.
Kitos sąlygos Mokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas ginta.tarankiene@kaunosic.lt
Renginio vieta