hero

Ugdymo organizavimas lauko erdvėse – galimybė kurti, atrasti, pažinti

Ugdymo organizavimas lauko erdvėse – galimybė kurti, atrasti, pažinti

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras
2023-09-11
Mogiliovo g., Klaipėda
Programa yra skirta mokytojams, norintiems gerinti savo gebėjimus planuoti ir įgyvendinti ugdymo procesą. Programa susideda iš įvairių modulių, kurie skirti tobulinti mokytojų kompetencijas tokiose srityse kaip emocijų suvokimas ir raiška, ugdymo turinio ir procesų planavimas, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio organizavimas ir valdymas panaudojant IKT įrankius. Dėmesys skiriamas individualaus pagalbos plano rengimui, taikant įvairias ugdymo strategijas, atsižvelgiant į vaiko sensorinius, socialinius, komunikacinius, kalbos, kalbėjimo ir kasdienio gyvenimo įgūdžius. Taip pat skatinamas praktinis ugdymas, organizuojant veiklą lauko erdvėse ir naudojant inovatyvias priemones patyriminei veiklai organizuoti. Mokytojai gaus žinių apie įvairius ugdymo metodus, įskaitant neuropsichomotorines technikas, ir bus skatinami taikyti šias žinias praktikoje. Programos pabaigoje, mokytojai bus pasirengę veiksmingiau įgyvendinti įtraukiojo ugdymo principus, gerinti ugdymo proceso kokybę ir geriau atitikti vaikų poreikius.
Papildoma informacija
Savivaldybė Klaipėdos m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas rastine@kpskc.lt
Renginio vieta