hero

„Pertvarką pradėk nuo savęs“

„Pertvarką pradėk nuo savęs“

Biržų švietimo pagalbos tarnyba
2023-05-11
Vytauto g., Biržai
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. V-1942 patvirtintos „Pedagoginių darbuotojų (išskyrus aukštųjų mokyklų darbuotojus) 2023–2025 metų prioritetinės kvalifikacijos tobulinimo sritys“. Šia 40 val. kvalifikacijos tobulinimo programa skiekiama stiprinti vieną iš prioritetinių sričių - kompetencijas, reikalingas pedagoginių darbuotojų lyderystės ugdymui ir mokymuisi. Kvalifikacijos tobulinimo programa apima 6 modulius: „Šiuolaikinės lietuvių pedagogikos tikslai ir uždaviniai – per praeitį į ateitį“, „Mokytojo prestižo kūrimas“, „Pedagoginių doktrinų kūrimas: ar įmanoma pagaminti idealų abiturientą?“, „Mokyklos vadovo įvaizdis – kaip tapti geresniu už save“, „Žydų pedagogika – kaip auginami genijai ir milijonieriai?“ ir „Kaip motyvuoti vaiką mokytis“. Remiantis įvairių kultūrų ir epochų patirtimi, seminare įvertinamos vaiko mokymosi skatinimo ir tinkamos mokymuisi aplinkos kūrimo metodikos, siekiant rasti ir pateikti optimalią.
Papildoma informacija
Savivaldybė Biržų r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas spt.birzai@gmail.com
Renginio vieta