hero

Neuromokslo sąsajos ir galimybės pamokų planavimui, įtraukčiai ir vidinei motyvacijai

Neuromokslo sąsajos ir galimybės pamokų planavimui, įtraukčiai ir vidinei motyvacijai

VšĮ "Gyvenimo universitetas LT"
2023-08-28
Konstitucijos pr. 12 - 218, 09308, Vilnius
Ugdymo turinio atnaujinimas yra ir iššūkis ir galimybė, tad atsižvelgiant į „Pedagogo profesijos kompetencijų aprašą, sudarytą vadovaujantis pedagoginio-praktinio ir mokslinio pagrįstumo principais, remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės programinėmis nuostatomis (XVIII Vyriausybės programa 2020m. gruodžio 11 d. Nr. XIV-72)“ stiprios mokytojo profesinės kompetencijos yra svarbios siekiant, kad mokinių ugdymas vyktų nuosekliai, pažangiai ir kokybiškai. Mokytojui programa padės atrasti naujų mokymosi metodų įvairovę, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko talentus, mokėti pateikti turimas žinias taikant naujausius neuromokslo metodus ir rekomendacijas. Pedagogai bendraudami su mokiniais gebės geriau atpažinti individualius motyvaciją skatinančius veiksnius ir taikyti tam veiksmingas priemones. Suprasdami vaiko ir paauglio psichologiją bei raidos pokyčius, pedagogai išmoks suprasti asmenybinius vaikų skirtumus ir gebės pritaikyti mokymosi individualizavimą bei pagerinti mokinių vidinę motyvaciją ir kūrybiškumą. Mokytojas turi išmanyti savo dėstomą dalyką bei stiprinti mokinių motyvavimo, mokinio pažinimo ir jo pažangos pripažinimo kompetencijas, kurios yra nurodomos "Mokytojo profesijos kompetencijų apraše",2007 m. ISAK-54. Ši programa padės pedagogams vystyti ir kitas apraše nurodytas kompetencijas: sudominti mokinius mokomuoju dalyku; padėti mokiniams spręsti mokymosi problemas; empatiškai identifikuoti mokinio emocinius sunkumus ir ypatingą nerimą; atpažinti specialiuosius mokinių poreikius suteikiant papildomą pagalbą; atpažinti skirtingą mokinių požiūrį į mokymąsi kuriant mokymosi galimybes. Programoje akcentuojamas bendradarbiavimas su tėvais kaip vienas iš svarbiausių aspektų siekiant pedagogui lengviau ugdyti ir atpažinti mokinius, turinčius specialiųjų poreikių bei pasidalinti atsakomybę su tėvais už vaiko psichologinę savijautą klasėje ir motyvacijos stiprinimą ugdymo procese. Programos mokymai pedagogams ir kitiems ugdymo specialistams suteiks naujų žinių ir sustiprins jų gebėjimus praktiškai pritaikyti neuromokslų žiniomis pagrįstus darbo organizavimo bei ugdymo metodus, formas ir bendravimo būdus, skirtus socialinių ir emocinių kompetencijų (SEK) ugdymui.
Papildoma informacija
Registracija Apsilankyti puslapyje
Savivaldybė Vilniaus m. sav.
Kitos sąlygos Mokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas info@pedagogas.lt
Renginio vieta