hero

„Žaidimai moko“

„Žaidimai moko“

Kelmės švietimo pagalbos tarnyba
2023-10-06
Vytauto Didžiojo g. 110, 86140, Kelmė
Ikimokyklinio ugdymo mokytojui bei švietimo pagalbos specialistams (logopedui, specialiajam pedagogui) svarbu organizuoti vaikams patrauklias veiklas pirmiausiai tam, kad vaikai būtų motyvuoti ir aktyvūs. Tam pasitarnauja žaidimai. Tai pagrindinė vaikų ugdymo(si) forma. Ikimokyklinukų žaidybines veiklas svarbu praturtinti įvairiomis žaismingomis priemonėmis bei užduotimis, stimuliuojančiomis ugdytinių kalbą, lavinančiomis mąstymą, kūrybiškumą, skatinančiomis tyrinėjimą, mokančiomis mokytis ir kt. Remiantis parengtos programos turiniu, mokytojai, ugdantys 4-5 metų vaikus, savarankiškai išbandys įvairias siūlomas veiklas, pagal temas parengtas priemones/ekperimentus/kūrybinius darbus/ilgalaikius projektus, o programos eigoje reflektuos, dalindamiesi įgyta savo darbo patirtimi specialiai sukurtoje uždaroje grupėje, Facebook platformoje. Programos trukmė – 40 valandų (12 teorinės, 4 praktinio ir 24 savarankiško darbo val.). Programa skirta ikimokyklinio ugdymo pedagogams bei švietimo pagalbos specialistams, siekiantiems ugdymo ir ugdymosi kokybės gerinimo bei ugdymo turinio įvairinimo, kas, naudojant žaismę, padeda vaikams įgyti tolimesniam mokymu(si) svarbių kompetencijų bei įgūdžių, tokių kaip kūrybiško mąstymo, gebėjimo spręsti problemas bei rišliai reikšti mintis, samprotauti bei diskutuoti. Programos vykdymo metu mokytojai bei logopedai ir specialieji pedagogai praktiškai įgyvendins parengtos programos veiklas, kurios lavins vaikų pažintinius procesus bei pažinimo, meninę ir komunikavimo kompetencijas. Pedagogai patobulins profesines kompetencijas, reikalingas ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikus. Įgis praktinių įgūdžių, kaip naudoti žaismę, STEAM, informacines technologijas, mobilias programėles vaikų ugdyme. Ši programa jau ketvirti metai sulaukia labai didelio mokytojų susidomėjimo ir aktyvumo ją įgyvendinant. Tikslas - tobulinti mokytojų profesines kompetencijas, reikalingas ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikų kompetencijas. Uždaviniai: • Suteikti teorinių žinių pedagogams apie vaikų pažintinių funkcijų lavinimą. • Pasidalinti gerąja darbo patirtimi bei praktinėmis idėjomis, lavinant ikimokyklinio amžiaus vaikų kompetencijas, naudojant įvairias žaismingas veiklas ir priemones. • Pateikti mokytojams ilgalaikę vaikų lavinimo programą (2 mėn.), kurioje derinamas žaidimas, tyrinėjimas, kalbos lavinimas, judesys ir dailė. • Stebėti veikiant, kaip žaismingos veiklos plečia bei lavina vaikų pažinimo, meninę ir komunikavimo kompetencijas bei skatina kūrybiškumą, kritinį mąstymą, kalbinius gebėjimus.
Papildoma informacija
Registracija Apsilankyti puslapyje
Savivaldybė Kelmės r. sav.
Kitos sąlygos Mokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas edita.dzvankauskiene@kelmespt.lt
Renginio vieta