hero

Inovatyvus STEAM ugdymas pradinėse klasėse

Inovatyvus STEAM ugdymas pradinėse klasėse

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras
2023-10-10
Gražinos g. 8, Radviliškis
STEAM ugdymas – integralus, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiantis mokinių gebėjimų ugdymas gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos kontekste. STEAM projektai mokyklose atkreipia dėmesį į žinių, įgūdžių, įpročių ir patirties ugdymą siekiant sėkmės. Mokiniai tampa motyvuoti mokytis įsigilindami į gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos mokymąsi. Dauguma pažangių pasaulio valstybių pastaraisiais metais sutelkė dėmesį į STEAM ugdymo reformas, ypatingai daug dėmesio skiriant mokykliniam ugdymui. Siekiama paruošti jaunąją kartą XXI a. iššūkiams, ugdyti problemų sprendimo ir kritinio mąstymo gebėjimus, tinkamai supažindinti moksleivius su karjeros STEAM galimybėmis bei užtikrinti visos šalies konkurencingumo ir produktyvumo augimą. STEAM - integruotas mokymas(-is), kuris, kaip rodo tyrimai, yra perspektyvus būdas teigiamai paveikti mokinių pasiekimus ir mokytojo darbo efektyvumą. Tačiau mokytojai nuolat susiduria su iššūkiu kaip pamokas paversti patrauklesnėmis, įdomesnėmis, labiau susijusiomis su realiame pasaulyje sprendžiamomis problemomis. Norima, kad mokiniai matytų mokymosi prasmę ir domėtųsi mokslais. Mokytojas turi tapti įkvėpėju, kuris uždegtų mokinių smalsumą. Programa skirta pradinių klasių mokytojams, kuriems bus suteikiama erdvė STEAM bandymams ir galimybė keistis mokymo idėjomis, dalytis ištekliais, metodinėmis ir mokymo(si) priemonėmis. Programos dalyviai patobulins kolegialaus grįžtamojo ryšio taikymo gebėjimus grupėse, kompetencijas, kaip tobulinti ugdymo procesą, bei stiprinti metodinę veiklą. Programos pabaigoje susisteminama visų užsiėmimų metu išbandyta mokymo(si) medžiaga ir parengiamas išbandytų STEAM užduočių katalogas (prieinamas visiems metodų rinkinys), kurį mokytojai galės pritaikyti savo darbe.
Papildoma informacija
Savivaldybė Radviliškio r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas info@radviliskiopc.lt
Renginio vieta