hero

Atnaujintos pirmosios užsienio kalbos bendrosios programos įgyvendinimas: pasirengimas pokyčiams

Atnaujintos pirmosios užsienio kalbos bendrosios programos įgyvendinimas: pasirengimas pokyčiams

Kauno švietimo inovacijų centras
2023-10-20
Vytauto pr. 44, Kaunas
2023–2024 mokslo metais pradedamos diegti atnaujintos bendrojo ugdymo programos. Pirmosios užsienio kalbos (I UK) bendrojoje programoje pateikiama naujovių, kurios atspindi kalbinio ugdymo kaitos tendencijas Europos valstybėse bei kitų pasaulio šalių švietimo sistemose. Lietuvos I UK bendrosios programos turinys remiasi atnaujintais Bendraisiais Europos kalbų metmenimis (CEFR Companion Volume, Council of Europe 2020), kuriuose numatomos naujausios kalbinio ugdymo kryptys. Pagrindinis dėmesys skiriamas mokinių kompetencijų ugdymui, integruotam mokymui, tarpdalykinėms temoms. Mokytojams yra teikiamos rekomendacijos dėl ugdymo proceso, pvz., siūlomi ilgalaikių ugdymo planų pavyzdžiai, integruotų pamokų planai, galimybės mokytojui pasirinkti ugdymo turinio dalį, atsižvelgiant į mokinių poreikius ir interesus ir pan. Tačiau rekomendacijų nepakanka ir didelis poreikis pagalbai diegiant atnaujintą programą ugdymo procese išlieka. Ši kvalifikacijos tobulinimo programa yra skirta anglų kalbos specialistams, ketinantiems įgyvendinti atnaujintą Pirmosios užsienio kalbos bendrąją programą jau 2023–2024 mokslo metais. Programą sudaro 3 moduliai: 1. Tarptautinė konferencija „Do we go fast or far?” (liet. “Kas svarbiau – greičiau ar toliau?”) (12 val.) 2. Kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Mediacijos gebėjimų ugdymas anglų kalbos pamokose“ (12 val.) 3. Kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Mąstyti skatinantis užsienio kalbos mokymasis“ (16 val.) Programos trukmė – 40 valandų
Papildoma informacija
Savivaldybė Kauno m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas jolita.vitauskiene@kaunosic.lt
Renginio vieta