hero

Įtraukiojo ugdymo organizavimo ypatumai ir autizmo spektro ar kitą raidos sutrikimą turinčio vaiko ugdymo programų pritaikymas

Įtraukiojo ugdymo organizavimo ypatumai ir autizmo spektro ar kitą raidos sutrikimą turinčio vaiko ugdymo programų pritaikymas

Kauno švietimo inovacijų centras
2023-10-24
Vytauto pr. 44, Kaunas
Programos tikslas: Ugdyti pedagogų ir kitų švietimo pagalbos specialistų gebėjimus sudaryti ir pritaikyti bendrąsias ugdymo programas autizmo spektro sutrikimą turintiems vaikams užtikrinant kokybiškas švietimo paslaugas ir efektyvų įtraukųjį ugdymą. Kvalifikacijos tobulinimo “Įtraukiojo ugdymo organizavimo ypatumai ir autizmo spektro ar kitą raidos sutrikimą turinčio vaiko ugdymo programų pritaikymas”(55val.) programą sudaro 5 moduliai (seminarai): 1) Bendradarbiavimo ir mokymosi santykio užmezgimas ugdant raidos sutrikimą turintį vaiką. 2) Pirminių įgūdžių, būtinų mokymuisi grupėje, ugdymas ir tinkamos ugdymo aplinkos paruošimas raidos sutrikimą turintiems vaikams. 3) Praktinė funkcinė elgesio analizė ir kiti probleminio elgesio korekcijos metodai. 4) Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimą, kalbinių įgūdžių vertinimas ir šių įgūdžių formavimas. 5) Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimą, ugdymo programų sudarymas ir pritaikymas.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kauno m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas silvija.jockute@kaunosic.lt
Renginio vieta