hero

Mokytojo asmeninių galių ir bendruomenės sutelktumo stiprinimo programa

Mokytojo asmeninių galių ir bendruomenės sutelktumo stiprinimo programa

Kauno švietimo inovacijų centras
2023-09-26
Vytauto pr. 44, Kaunas
Ši ilgalaikė praktinių mokymų programa – tai nuoseklus tęstinės pagalbos fragmentas, suteikiantis pedagogui galimybę pastiprinti save, pažinti ir padrąsinti kolegas bei sustiprinti bendruomenėje esančių tėvų ir augančios kartos žinias bei įgūdžius pasirūpinimo savimi. Aktyvūs darbo metodai bei projekcinės užduotys ir praktinės užduotys leis atrasti savo stiprybes bei pripažinti pažeidžiamas puses. Toks procesas mažina įtampą ir atveria pokyčių galimybes. Mokymų programą sudaro šie 5 seminarai (moduliai) po 8 val.: 1. Modulis (seminaras) „Ugdymo įstaigos darbuotojo psichologinio atsparumo bei motyvacijos stiprinimas: nuo atidumo sau iki pasirūpinimo kitais.“ 2. Modulis (seminaras) „Ugdymo įstaigos darbuotojų emocinio intelekto lavinimo bei profesinio meistriškumo pamokos ir patirtys.“ 3. Modulis (seminaras) „Naujoji karta: svarbiausios žinutės suaugusiems.“ 4. Modulis (seminaras) „Šeimos ir mokyklos partnerystė: svarbiausi bendravimo ir bendradarbiavimo raktai.“ Arba modulis (seminaras) „Šeimos ir mokyklos partnerystė: svarbiausi bendravimo ir bendradarbiavimo raktai.“ 6 val., 2 paskaita - „Šeimos ir mokyklos partnerystė: svarbiausi bendravimo ir bendradarbiavimo raktai.“2 val. 5.Modulis (seminaras) „Paauglystė: kaip bendrauti ir mokytis kartu su paaugliu Programos tikslas. Atskleisti asmenines bei kolektyvo stiprybes bei pažeidžiamas puses, motyvacijos stiprinimo bei tobulėjimo galimybes, plėsti psichologijos mokslu pagrįstų žinių akiratį, gerinti kolegų tarpasmeninius santykius bei skatinti bendruomeniškumą.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kauno m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas silvija.jockute@kaunosic.lt
Renginio vieta