hero

Atnaujinto ugdymo turinio diegimas

Atnaujinto ugdymo turinio diegimas

Utenos švietimo centras
2023-10-02
Maironio g. 12, Utena
Siekiant ugdymo praktikoje įgyvendinti švietimo dokumentuose užfiksuotas ugdymo/si nuostatas, mokytojui svarbu suprasti, kaip mokymosi procese pasireiškia savivaldis ir personalizuotas mokymasis, ko reikia, kad būtų galima modeliuoti tokiam mokymuisi tinkamą aplinką, kokių mokymo strategijų laikytis idant būtų užtikrinta tiek akademinių pasiekimų, tiek kompetencijų ir asmenybės ūgties dermė. Savivaldžio mokymosi prieigos nauda akcentuojama ne tik asmeniniu lygiu, bet ir instituciniu bei nacionaliniu lygmenimis. Mokymų programa yra 56 val. (40 val. kontaktinio mokymosi ir 16 val. savarankiško mokymosi). Ją sudaro 4 moduliai. Mokymai orientuoti į pedagogų kvalifikacijos tobulinimo 2023-2025 m. ketvirtą prioritetinę sritį – ugdymo praktikos ir didaktikos kompetencijų gerinimas.
Papildoma informacija
Savivaldybė Utenos r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas ramune.daseviciene@gmail.com
Renginio vieta