hero

Nauji mokytojų darbo metodai ikimokyklinėse įstaigose

Nauji mokytojų darbo metodai ikimokyklinėse įstaigose

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras
2023-09-28
Pakalnės g. 6 A, Šiauliai
Įtraukusis ugdymas tampa svarbiu pokyčiu Lietuvos švietime. Tai patvirtina LR Seimo 2013 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. XII-745 Valstybinėje švietimo 2013–2022 metų strategijoje patvirtintas „Vaikų įtraukties mokytis ir įvairiapusio ugdymo 2017–2022 metų veiksmų planas“ 2017 m. birželio 27 d. Nr. V-527, kuria siekiama sustiprinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų įtraukti į švietimą, didinant specialiųjų poreikių asmenų švietimo paslaugų poreikio patenkinimą. Dauguma darželių ir mokyklų bando ieškoti, kaip įtraukųjį ugdymą realizuoti jų konkrečiose mokyklos sąlygomis. Įvertinus savo galimybes ir pavojus, atsižvelgdami į jų švietimo bendruomenės stipriąsias ir silpnąsias puses, ieško optimaliausio būdo, kaip tai padaryti.
Papildoma informacija
Savivaldybė Šiaulių m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas edita.verygiene@siauliai.lt
Renginio vieta