hero

Įtraukiojo ugdymo įgalinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

Įtraukiojo ugdymo įgalinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

Kauno švietimo inovacijų centras
2023-10-01
Vytauto pr. 44, Kaunas
Seminarų metu bus kalbama apie tai, kas būdinga šio laikmečio vaikams, kokius darbo metodus ir būdus geriausiai taikyti, į ką labiausiai reikia atkreipti dėmesį ir kaip informuoti bei dirbti su šeima. Bus pristatytos įvairių pasaulio ir šalies mokslininkų, psichologų, pedagogų įžvalgos, metodai; konkretūs švietimo pagalbos specialistų darbo pavyzdžiai ir pasiekimai dirbant su specialiųjų ugdymo poreikių vaikais. Programos metu įgytos teorinės žinios ir praktiniai įgūdžiai padės dalyviams identifikuoti savo kaip profesionalų bei įstaigos poreikius, pažinti save ir kitus, formuos profesinę nuostatą Saugios mokyklos koncepcijos ir jos įgyvendinimas. Mokymų programą sudaro šie 5 seminarai (moduliai) po 8 val.: 1. „Ypatingi vaikai: nauja karta ikimokyklinio ugdymo įstaigoje”. 2. „Vaikas, turintis specialiųjų ugdymosi poreikių, ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“. 3. „Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų emocinio intelekto įgūdžių ugdymas“. 4. „Emocinio intelekto įgūdžių formavimas(is) ir valdymas“. 5. „Logopedo, auklėtojo ir tėvų prevencinis ankstyvojo ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos ugdymas“. Programos tikslas: Tobulinti švietimo specialistų bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas apie įtraukujį ugdymą, gilinantis į švietimo pagalbos specialistų darbo metodus bei ypatumus ikimokyklinio ugdymo įstaigoje.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kauno m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas silvija.jockute@kaunosic.lt
Renginio vieta