hero

Ekonomikos pagrindai: inovatyvūs praktiniai mokymo metodai

Ekonomikos pagrindai: inovatyvūs praktiniai mokymo metodai

Panevėžio rajono švietimo centras
2023-05-22
Beržų g. 50, Panevėžys
2023–2024 m. m. bendrojo ugdymo mokyklose bus pradėta įgyvendinti atnaujinta, kompetencijomis grįsta Ekonomikos ir verslumo bendroji programa. Naujoje Ekonomikos ir verslumo bendrojoje programoje ypatingas dėmesys skiriamas mokinio kompetencijų ugdymui ir praktinėms veikloms, realių ekonominių situacijų nagrinėjimui ir kontekstualizavimui. Praktiniuose užsiėmimuose mokiniai ugdosi antreprenerystės gebėjimus, mokosi taikyti teorines žinias spręsdami praktines užduotis ir analizuodami realias situacijas. Siekiant užtikrinti aukštą Ekonomikos ir verslumo bendrosios programos ugdymo turinio įgyvendinimo kokybę mokytojai turėtų pagilinti jau turimas dalykines kompetencijas, įgyti žinių ir ugdymo inovatyviais praktiniais metodais įgūdžių bei tvirtai pasirengti įgyvendinti atnaujintą Ekonomikos ir verslumo bendrąją programą. Kvalifikacijos tobulinimo programa skirta 10–12 klasių ekonomikos ir verslumo mokytojams, dirbantiems gimnazijose arba vidurinio ugdymo mokyklose. Programa orientuota į inovatyvių, praktinių mokymo metodų taikymą: aktyvias veiklas, darbą grupėse, diskusijas, ekonominių problemų ir situacijų modeliavimą, analizę bei vertinimą.
Papildoma informacija
Registracija Apsilankyti puslapyje
Savivaldybė Panevėžio m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas birute.savickiene@prsc.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 845582971
Renginio vieta