hero

Ikimokyklinio amžiaus vaikų kompetencijų ugdymas

Ikimokyklinio amžiaus vaikų kompetencijų ugdymas

Prienų švietimo pagalbos tarnyba
2023-05-23
Kauno g. 2C, Prienai
Ikimokyklinis amžius – tas atskaitos taškas nuo kurio pradeda formuotis vaiko gebėjimai, įgūdžiai ir įpročiai. Lietuvos švietimo įstatyme, ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų apraše yra nurodoma, jog kiekvienoje ugdymo turinio programoje išsikelti uždaviniai turi padėti įgyvendinti ir aprėpti visų vaikui reikalingų kompetencijų ugdymą. Ugdymo procese svarbų vaidmenį atlieka pedagogas. Ugdytojas suteikia vaikui laisvę veikti, padeda atsiskleisti asmenybei, gebėjimams, asmenybės galioms. Vaiko ir pedagogo bendradarbiavimas kuria ugdymo planus, kurie skatina vaiko aktyvumą, bet tuo pačiu ir ugdo atsakomybę už individualios veiklos rezultatus. Anot A. Neillo (1964), ugdymo procese pedagogas atlieka pagalbininko vaidmenį, kai vaikas laisvai mokosi tai, kas jam įdomu ir atitinka asmeninius jo interesus. Taigi, ugdymas turi būti įdomus ir auginantis (stebinantis, provokuojantis, kuriantis iššūkius, pakankamai platus, gilus ir optimaliai sudėtingas), atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, teise klysti, rasti savo klaidas, taisyti ir tobulinti), personalizuotas (suasmenintas) ir savivaldus (pagrįstas asmeniniais poreikiais ir klausimais, mokymosi uždavinių, tempo, būdų, šaltinių ir partnerių pasirinkimu, savistaba ir įsivertinimu), interaktyvus (pagrįstas sąveikomis ir partnerystėmis, dialogiškas, bendruomeninis, tinklinis, peržengiantis mokyklos sienas (globalus)), kontekstualus / aktualus (ugdantis įvairias šiuolaikiniam gyvenimui būtinas kompetencijas, susietas su gyvenimo patirtimi, rengiantis spręsti realaus pasaulio problemas, naudotis šaltinių ir informacinių technologijų įvairove), tikslingas (ugdymo tikslų ir būdų pasirinkimas, ugdymo planavimas pagrįsti ugdytinių pažinimu, mokymosi stebėjimu, apmąstymu, vertinimu); įvairus įvairiems (atsižvelgiantis į ugdymosi poreikių, pasirinkimų, galimybių, stilių skirtumus bei pasiūlantis įvairias bei tinkamas tempo, būdų, technikų galimybes); lankstus (taikantis įvairius ugdymo plano sudarymo, ugdytinių grupavimo, laiko ir įstaigos erdvių bei kitų išteklių panaudojimo modelius); partneriškas (ugdytojas – ugdymosi bendrakeleivis, patarėjas, dalyvis, ir autoritetas, įtraukiantis tėvus, pasitelkiantis kolegų ir kitų pagalbą). Programos dalyviai gilins žinias ir įgūdžius kaip per įvairias veiklas yra ugdomos pagrindinės kompetencijos.
Papildoma informacija
Savivaldybė Prienų r. sav.
Kitos sąlygos Mokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas danguole.damijonaityte@gmail.com
Renginio vieta