hero

„Aktualus dailės mokymo ir mokymosi turinys, modernus ir šiuolaikinis menas Oslo muziejuose“

„Aktualus dailės mokymo ir mokymosi turinys, modernus ir šiuolaikinis menas Oslo muziejuose“

VšĮ Trakų švietimo centras
2023-05-25
Birutės g. 46, Trakai
Ši pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programa (toliau – Programa) yra orientuota į dailės mokytojų dalykinių kompetencijų ugdymą, atsižvelgiant į 2023–2025 metų prioritetines kvalifikacijos tobulinimo sritis (LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr. V-1942), pagrindinį dėmesį skiriant ugdymo praktikos ir didaktikos kompetencijų tobulinimui, skaitmeninių kompetencijų stiprinimui. Šios dailės pedagogų Programos aktualumą taip pat pagrindžia „Geros mokyklos koncepcijoje“ (2015) akcentuojamos dialogiškumo ir tyrinėjimo, atvirumo ir bendradarbiavimo nuostatos, kurios apibūdina ugdymosi (mokymosi) procesą kaip stebinantį, provokuojantį, kuriantį iššūkius, pagrįstą tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, sąveikomis ir partnerystėmis, susietą su gyvenimo patirtimi, informacijos šaltinių ir technologijų įvairove. Programos trukmė – 40 akad. val., iš kurių 16 val. numatyta praktiniams užsiėmimams 12 akad. val. teoriniams pristatymams ir 12 akad. val. savarankiškam darbui. Programą „Aktualus dailės mokymo ir mokymosi turinys: modernus ir šiuolaikinis menas Oslo muziejuose“ sudaro trys moduliai: 1. Šiuolaikinės dailės kontekstai ir muziejinė edukacija. Šiaurės šalių kultūros institucijos ir jų veiklos kryptys. 30 akad. val. 2. Meninio tyrimo aktualijos: menas, kuris keičia pasaulį. 5 akad. val. 3. Skaitmeninio meno formos ir NFT meno rinka. 5 akad. val.
Papildoma informacija
Savivaldybė Trakų r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas centras.trakai@gmail.com
Renginio vieta