hero

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčio mokinio atpažinimas ir kokybinės pažangos siekimas mokykloje

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčio mokinio atpažinimas ir kokybinės pažangos siekimas mokykloje

VšĮ Trakų švietimo centras
2023-05-31
Birutės g. 46, Trakai
2020 m. birželio 30 d. Seimas priėmė Švietimo įstatymo pakeitimus: negalią ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai galės lankyti artimiausią jo gyvenamoje vietoje esančią bendrąją mokyklą, bus priimami visiškai lygiais pagrindais su kitais mokiniais. Taip pat gerokai išsiplės pagalbos sistema mokyklose. Naujos Švietimo įstatymo nuostatos būtų įgyvendinamos palaipsniui ir galutinai įsigaliotų nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. Taigi, neįgalią ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių bendrosiose mokyklose tik daugės. Tuo pačiu – iššūkių mokykloms, mokytojams, švietimo pagalbos specialistams, mokyklos administracijai. Todėl itin svarbu visiems - dirbantiems ir bendraujantiems su šiais mokiniais - turėti žinių apie specialiuosius ugdymosi poreikius, gebėjimą tinkamai suprasti mokinį, bendrauti ir bendradarbiauti su juo, kokybiškai reaguoti ir spręsti kylančias problemines situacijas, kurti bendradarbiaujančią, atsakingą ir vienas kitą palaikančią komandą. Mokytojams, ugdantiems specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, ypač svarbu žinoti, kaip elgtis tam tikrose situacijose, kaip ugdyti tokius mokinius, kokie metodai veiksmingi atitinkamiems sutrikimams ar tam tikriems įgūdžiams ugdyti. Kadangi didelę specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių dalį sudaro mokiniai, turintys elgesio ir (ar) emocijų sutrikimų, o šiuos sutrikimus turinčius mokinius pamokoje itin sunku priimti, suprasti, valdyti, ugdyti, mokytojams itin svarbu plačiau žinoti apie šį sutrikimą ir turėti rekomendacijų, padėsiančių jiems darbe.
Papildoma informacija
Savivaldybė Trakų r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas centras.trakai@gmail.com
Renginio vieta