hero

Tautodailė ugdant bendrąsias kompetencijas

Tautodailė ugdant bendrąsias kompetencijas

VšĮ Trakų švietimo centras
2023-06-01
Bijūnų g. 46, Trakai
2023 m. patvirtinta atnaujinta Etninės kultūros bendroji programa. Joje didelis dėmesys visuose klasių koncentruose skiriamas tautodailei. Etninę kultūrą integruojant, vis dar trūksta praktinių įgūdžių, ypač kuriant tautodailės dirbinius bei pritaikant etninės kultūros žinias bendrųjų kompetencijų ugdymui. Šiaudiniai sodai, saulutės, eglės žaisleliai, juostos, verbos, margučiai, karpiniai – taikomosios tautodailės dirbiniai, užburiantys savo unikaliu grožiu ir galimybėmis. Visų šių dirbinių praktiniai mokymai yra numatyti atnaujintoje etninės kultūros bendrojoje programoje, todėl mokytojams labai svarbu patiems įgyti praktinių įgūdžių. Kursų metu bus mokoma ne tik sodų, saulučių, žvaigždžių, suktukų, juostų, verbų, margučių, karpinių gamybos technologijų, supažindinama su tradicijomis, istorija, jų semantika, bet ir analizuojamos šių žinių pasitelkimo galimybės ugdant bendrąsias kompetencijas. Šis kursas aktualus dirbant visose amžiaus grupėse, klasės auklėtojams, mokytojams, integruojantiems etninę kultūrą, kultūros darbuotojams. „Tautodailė ugdant bendrąsias kompetencijas“ mokymų metu dalyviai praktiškai mokysis rišti sodą, saulę, žvaigždę, suktuką, verbas, austi vytines ir pintines juostas, margučių marginimo technikų, karpymo meno, susipažins su šių dirbinių tradicijomis, semantika, diskutuos apie tautodailės dirbinių kūrimo proceso ir tradicijų pritaikymo ugdant bendrąsias kompetencijas galimybes. Praktika, diskusijos ir jų apibendrinimas suteiks galimybę kursų dalyviams įgyti konkrečių, 8-ame programos punkte išvardintų kompetencijų. „Tautodailė ugdant bendrąsias kompetencijas“ kursų trukmė – 72 ak. valandos. Remiantis kursų programa, galimi ir 6 ak. val. praktiniai autoriniai išvažiuojamieji seminarai.
Papildoma informacija
Savivaldybė Trakų r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas centras.trakai@gmail.com
Renginio vieta