hero

Socialinės aplinkos įtaka vaiko muzikiniame ugdyme

Socialinės aplinkos įtaka vaiko muzikiniame ugdyme

Biržų švietimo pagalbos tarnyba
2023-05-03
Vytauto g. 32, Biržai
Programa „Socialinės aplinkos įtaka vaiko muzikiniame ugdyme“ (toliau – Programa), skirta skirta mokytojams, mokyklų vadovams, pavaduotojams ugdymui, skyrių vedėjams (toliau – pedagoginiai darbuotojai), dirbantiems įstaigose, vykdančiose formalųjį švietimą papildančio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo, bendrojo, ikimokyklinio ir profesinio ugdymo programas. Šiuolaikinis mokytojas privalo būti pasitikintis savimi, empatiškas, gebantis prisitaikyti, bendrauti ir bendradarbiauti, lengvai priimti pokyčius ir naujas veiklas. Programos temas mokymų vadovai paskirsto taip, kad dalyviams užtektų informacijos savarankiškam praktiniam mokymui(si). Programa prasideda paskaita, kurioje pristatoma socialinės aplinkos įtaką vaiko auklėjimui šeimoje. Daugiausia laiko užima praktinės dirbtuvės, atviros pamokos, kolegialus mokymasis. Neatsiejama ugdymo proceso dalis yra gyvenamoji vieta. Biržų krašto mokytojų meninė veikla neatsiejama nuo miesto istorijos, kunigaikščių Radvilų pilies. Programos dalyviams praktinių Vidruamžių muzikos dirbtuvių metu bus pastatyta muzikinė pasaka vaikams Šv.Velykų tema, programos dalyviai taip pat kurs dekoracijas pasakai. Dalyviams dalyvaujant praktinėse dirbtuvėse, aptariant ir pristatant savarankiškus darbus, įtvirtinamos įgytos žinios ir reflektuojamos (įgytos) patirtys.
Papildoma informacija
Savivaldybė Biržų r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas spt.birzai@gmail.com
Renginio vieta