hero

Keramikos ir floristikos technikų integravimo galimybės ir tendencijos

Keramikos ir floristikos technikų integravimo galimybės ir tendencijos

Biržų švietimo pagalbos tarnyba
2023-05-15
Vytauto g. 32, Biržai
Valstybės pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ įtvirtintas tikslas „Sukurti veiksmingą mokymosi visą gyvenimą sistemą, efektyviai pritaikančią informacinių ryšių technologijų galimybes, užtikrinančią dinamiškai visuomenei būtinų žinių bei gebėjimų įgijimą ir tobulinimą“. Suaugusiųjų mokymasis laikomas vienu iš esminių mokymosi visą gyvenimą tęstinumo elementų, apimančių tiek bendrojo, tiek profesinio formaliojo ir neformaliojo mokymosi bei savišvietos veiklą. Floristika, kaip kūryba, yra integrali estetinio ugdymo dalis. Floristikoje egzistuoja tam tikros tendencijos ir kryptys, atsiranda naujos technikos bei medžiagų panaudojimo būdai. Susipažįstant su naujovėmis išmokstama stebėti ir vertinti, lengviau derinti estetinį mokinių ugdymą prie meninių raiškų aktualijų kartu sąmoningai ieškant sąsajos taškų su tradicijomis. Molis- natūrali, gamtoje randama medžiaga. Keramikos dirbiniai su floristika dažnai komponuojami praktinėje dekoravimo srityje, kaip forma kompozicijoms arba indas augalui sodinti. Mokymų ciklo eigoje numatyta pateikti kitokią molio ir augalų dermės idėją, keramiką ir floristiką komponuojant į bendrą, darnią skirtingų gamtos medžiagų visumą. Programa skirta floristo modulinės profesinio mokymo programos mokiniams, bendrojo ugdymo mokyklų dailės, technologijų mokytojams ir verslo įmonių atstovams. Mokymus ves jungtinė lektorių grupė iš Lietuvos ir Latvijos respublikų.
Papildoma informacija
Savivaldybė Biržų r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas spt.birzai@gmail.com
Renginio vieta