hero

Krizių prevencijos stiprinimas ugdymo įstaigoje, didinant bendruomenės narių sutelktumą, psichologinį atsparumą bei asmeninės vertės pojūtį

Krizių prevencijos stiprinimas ugdymo įstaigoje, didinant bendruomenės narių sutelktumą, psichologinį atsparumą bei asmeninės vertės pojūtį

Kauno švietimo inovacijų centras
2023-10-05
Vytauto pr. 44, Kaunas
Mokymas(is) mokykloje yra intensyvi emocinė, intelektinė ir fizinė veikla tiek mokiniams, tiek mokytojams, tam tikra prasme ir tėvams. Kiekviena bendruomenės dalis šiame procese siekia savo tikslų, kelia lūkesčius, bendrauja ir bendradarbiauja tiek, kiek tuo metu nori ir geba. Gana dažnai vienu ar kitu momentu išgyvena sunkius jausmus ir patiria stresą. Mokykla – gyvas organizmas, kuriame kiekvienam būtina atrasti (savi)motyvacijos šaltinius, vidinius resursus, padedančius įveikti nelengvas situacijas ir stiprinančius asmeninį psichologinį atsparumą, tuo pačiu,- bendrą emocinį mikroklimatą įstaigoje. Programos tikslas - stiprinti bendruomenės narių psichologinį atsparumą, sutelktumą ir asmenines sudėtingų situacijų (krizių) įveikos galias bei įgūdžius. 1.Modulis. Krizių psichologija: nuo atidumo sau iki pasirūpinimo kitais. 16 val. 2. Modulis. Ugdymo įstaigos darbuotojo psichologinio atsparumo, pozityvios nuostatos į aplinką bei motyvacijos veikti ir keistis stiprinimas. 12 val. 3. Modulis. Sudėtingos situacijos mokykloje: pagalbos žingsniai ir atidumo reikalaujantys lūkesčiai. 12 val.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kauno m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas silvija.jockute@kaunosic.lt
Renginio vieta