hero

Alternatyvūs ugdymo metodai teikiant švietimo pagalbą vaikams, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, įtraukiojo ugdymo kontekste

Alternatyvūs ugdymo metodai teikiant švietimo pagalbą vaikams, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, įtraukiojo ugdymo kontekste

Kauno švietimo inovacijų centras
2023-10-09
Vytauto pr. 44, Kaunas
Tikslų įgyvendinimas ugdant vaikus, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, priklauso ne tik nuo mokymosi įstaigos ir ugdymo(si) aplinkos, bet ir nuo tinkamų ugdymo(si) metodų parinkimo ir taikymo. Derinant įvairius darbo būdus, metodus bei priemones galima vaikui suteikti galimybę pasiekti sėkmę. Pasitelkus alternatyvius ugdymo(si) metodus, vaikui yra sudaromos sąlygos sėkmingai dalyvauti ugdymo(si) procese tiek savarankiškai (individualiai), tiek kartu su grupe ar klase. Šios programos dalyviai įgis žinių apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo(si) ypatumus ir susipažins su alternatyviais ugdymo(si) metodais, kurių naudojimas leis jiems sėkmingai organizuoti ugdymo(si) procesą. Programos tikslas – suteikti programos dalyviams žinių ir kompetencijų tikslingai planuoti ir teikti švietimo pagalbą panaudojant alternatyvius metodus ugdant vaikus, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių. 1 modulis. Vaikų, turinčių didelių ir labai didelių SUP, pozityvaus elgesio modeliavimas. 2 modulis. Vaikų, turinčių SUP, kalbinis ugdymas taikant alternatyvius metodus. 3 modulis. Bendravimo ir bendradarbiavimo svarba ugdant vaikus, turinčius SUP.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kauno m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas silvija.jockute@kaunosic.lt
Renginio vieta