hero

Mokinių finansinio raštingumo ugdymas, naudojant žaidybinimą ir istorijų pasakojimo metodą.

Mokinių finansinio raštingumo ugdymas, naudojant žaidybinimą ir istorijų pasakojimo metodą.

Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba
2023-10-16
T. Daugirdo g. 7, Raseiniai
Kvalifikacijos tobulinimo programa skirta 1-6 klasių įvairių dalykų mokytojams, klasių vado-vams, (toliau – dalyvis). Šia programa siekiama tobulinti programos dalyvių bendrąsias ir pro-fesines kompetencijas, padedančias įgyvendinant šiuolaikinį mokymo/ugdymo turinį, išsiaiš-kinti kiek svarbus yra mokinių finansinis raštingumas, teisingi pinigų valdymo įpročiai ir tvari finansinė elgsena. Mokytojus supažindinsime su Erasmus+ projekto „Finansinio raštingumo skatinimas pradiniame ir pagrindiniame ugdyme, naudojant žaidybinimą ir skaitmeninį istorijų pasakojimą“ (DigiFinEdu) metu sukurta metodine medžiaga, kuria siekiama padidinti pradi-nio ir pagrindinio ugdymo mokinių finansinį raštingumą, naudojant istorijų kūrimo ir pasako-jimo metodą. Tai yra sėkmingas žingsnis į geresnį finansinį mokinių švietimą arba įkvėpimas pedagogams pritaikyti projekto metu sukurtą metodinę medžiagą. Programos trukmė – 40 val. (8 val. teorijos, 3 val. praktinio darbo, 29 val. savarankiško dar-bo). Tikėtina, kad dalyviai, atlikę praktines užduotis bei susieję jas su teorinėmis žiniomis pa-gilins mokinių finansinio raštingumo ugdymo kompetencijas.
Papildoma informacija
Registracija Apsilankyti puslapyje
Savivaldybė Raseinių r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas saule.sitaviciene@rspt.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 860174142
Renginio vieta