hero

Darbo teisė švietimo įstaigų darbuotojams

Darbo teisė švietimo įstaigų darbuotojams

Palangos švietimo pagalbos tarnyba
2023-10-30
Jūratės g. 13, Palanga
Nuolat besikeičiantys įstatymai ir kiti teisės aktai sukuria nuolatinę darbo santykių kaitą mokykloje. Ši kaita iškelia mokyklų ir kitų švietimo įstaigų vadovams, administracijai ir mokytojams bei jų atstovams naujus iššūkius peržiūrėti darbo santykius ir sprendimų priėmimo mechanizmus. Įstatymai reikalauja įtvirtinti demokratiškus santykius mokykloje, keisti požiūrį į vadybinę veiklą ir jos rezultatus. Teisės aktai skatina mokyklų bendruomenes ieškoti sutarimo, įpareigoja mokyklos vadovą tartis su bendruomene ir darbuotojų atstovais. Bendruomenės sutarimas būtinas siekiant įtvirtinti realią savivaldą, demokratiją, viešą ir skaidrų valdymą bei kurti mokytojų motyvacinę sistemą. Socialinis dialogas švietimo įstaigoje mokytojus iš vykdytojų paverčia aktyviais proceso dalyviais. Palankus socialinis klimatas mokykloje skatina mokytojus dirbti efektyviai ir kūrybiškai, o tai pastebimai gerina ugdymo kokybę. Mokymuose švietimo sektoriaus darbdavių ir darbuotojų atstovai, mokytojai, kiti darbuotojai ir švietimo įstaigų vadovai įgis darbo teisės, bendravimo ir bendradarbiavimo, organizacijos tobulinimo ir pokyčių valdymo bendrųjų kompetencijų. Šios kompetencijos padės išvengti neigiamų darbo santykių kaitos pasekmių. Reglamentuojant darbo santykius bus vadovaujamasi socialinių partnerių lygybės, sutarčių laisvės ir jų būtinybės abiem atstovaujamoms pusėms principais.
Papildoma informacija
Savivaldybė Palangos m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas lina.urbanaviciute@palangosspt.lt
Renginio vieta