hero

Darbas su elgesio ir emocijų sunkumų turinčiais mokiniais

Darbas su elgesio ir emocijų sunkumų turinčiais mokiniais

Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba
2023-10-23
Vilniaus g. 11, 57209, Kėdainiai
Mokyklos aplinkoje vaikai su elgesio problemomis ar elgesio sutrikimais dažnai patiria socialinį atstūmimą ir kitus iššūkius. Vaikai, kurių elgesys skiriasi nuo „įprasto“ arba laikomas „keistu“, gali būti atstumti bendraamžių. Tai gali pasireikšti vengimu žaisti su tokiais vaikais, juokais, tyčiojimusi ar netinkamu bendravimu. Vaikai su elgesio problemomis gali neturėti galimybės visapusiškai dalyvauti mokyklos veiklose, pavyzdžiui, neįtraukiami į komandines žaidynių veiklas ar kitas grupines veiklas. Kadangi šių vaikų elgesys gali būti laikomas problemišku, jie gali dažniau būti priversti priklausyti nuo suaugusiųjų priežiūros, palyginus su kitais vaikais. Tai gali dar labiau izoliuoti juos nuo bendraamžių. Vaikams su elgesio sutrikimais gali būti klijuojamos etiketės tokios, kaip „blogi“, „nepaklusnūs“ arba „problemiški“. Tokios etiketės ne tik kenkia vaiko pasitikėjimui savimi, bet ir skatina kitus vaikus vengti tokių vaikų. Kai kuriems vaikams su elgesio sutrikimais gali būti sunku priimti ar suprasti savo elgesio pasekmes. Dėl to jie gali savanoriškai izoliuotis nuo kitų, siekdami išvengti atmetimo ar nesėkmės jausmo. Mokykla yra daugiau nei vieta, kur vaikai įgyja akademinių žinių. Tai - aplinka, kurioje formuojasi asmenybės, socialiniai įgūdžiai ir elgesys. Vaikai, turintys elgesio ir emocijų sunkumų, gali patirti didelių iššūkių šioje aplinkoje. Jie gali susidurti su bendraamžių atstūmimu, mokymosi sunkumais arba santykių su suaugusiais sunkumais. Mokykloje vaikai nuolat bendrauja su bendraamžiais ir suaugusiais. Socialiniai įgūdžiai padeda jiems kuriant gerus santykius, išmokstant konstruktyviai išreikšti savo jausmus ir suprasti kitų emocijas. Vaikai, turintys elgesio ir emocijų sunkumų, dažnai susiduria su iššūkiais, bendraudami su kitais, prisitaikydami prie mokyklos aplinkos ar integruodamiesi į bendruomenę. Elgesio ir emocijų sunkumai gali kilti dėl įvairių priežasčių, tokių kaip biologiniai, socialiniai ar aplinkos veiksniai. Nepriklausomai nuo šių sunkumų priežasčių, svarbu, kad vaikai gautų atitinkamą pagalbą ir palaikymą, ypač socialinių įgūdžių ugdymo srityje. Socialiniai įgūdžiai yra būtini, norint sėkmingai bendrauti, bendradarbiauti ir prisitaikyti prie visuomenės. Jie apima tokias sritis kaip tarpasmeninė komunikacija, empatija, konfliktų valdymas ir t. t. Ugdant socialinius įgūdžius vaikams, turintiems elgesio ir emocijų sunkumų, galima teigiamai paveikti jų elgesį, emocijas ir bendrą savijautą. Šios temos tikslas yra suteikti švietimo specialistams žinių ir įrankių, kaip skatinti socialinių įgūdžių ugdymą vaikams, kurie susiduria su elgesio ir emocijų iššūkiais. Diskutuojant apie įvairias strategijas, metodus ir programas, dalyviai įgys būtinus įgūdžius ir žinias, kurios padės jiems dirbti su šia specifine vaikų grupe ir padėti jiems pasiekti geriausius galimus rezultatus. Ši tema yra itin aktuali, nes kuo anksčiau pradedama teikti pagalba vaikams, tuo didesnė tikimybė, kad jie sėkmingai įveiks sunkumus ir taps pilnaverčiais visuomenės nariais. Vaikai, turintys stiprius socialinius įgūdžius, dažnai yra geresnėje pozicijoje, kai kalbama apie grupinius darbus, diskusijas ar projektus. Jie geba efektyviau bendradarbiauti, dalintis idėjomis ir spręsti konfliktus. Mokykloje, kurioje skatinama socialinių įgūdžių plėtotė, vaikai jaučiasi emocionaliai saugesni. Tai sumažina riziką patirti patyčias, smurtą ar kitas neigiamas patirtis. Mokykloje, kurioje skatinama socialinių įgūdžių plėtotė, vaikai jaučiasi emocionaliai saugesni. Tai sumažina riziką patirti patyčias, smurtą ar kitas neigiamas patirtis. Tyrimai rodo, kad socialiniai įgūdžiai gali teigiamai paveikti akademinius pasiekimus. Vaikai, kurie geba valdyti savo emocijas, koncentruotis ir bendrauti, gali būti produktyvesni mokymosi procese. Kvalifikacijos programą sudaro 5 moduliai: 1.„Darbas su elgesio ir emocijų sunkumų ir sutrikimų turinčiais vaikais“. 2.„Įtraukties link: Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemos įgyvendinimas mokykloje“. 3.„Elgesio ir emocinių sunkumų bei sutrikimų supratimas, priežastys ir valdymo strategijos“. 4.„Socialinių įgūdžių ugdymas vaikams, turintiems elgesio ir emocijų sunkumų. Mokytojo komunikacija ir bendradarbiavimas“. 5.„Klasės valdymas ir įtrauktis: pozityvios elgsenos konstravimas individualiu, klasės/grupės ir instituciniu lygmeniu".
Papildoma informacija
Savivaldybė Kėdainių r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas bilvinas@gmail.com
Renginio vieta