hero

Bendravimas ir bendradarbiavimas mokinio sėkmei įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį

Bendravimas ir bendradarbiavimas mokinio sėkmei įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį

Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras
2023-10-30
P. Širvio g. 1, Rokiškis
Programos metu bus nagrinėjamos tokios temos: Mokytojų, vaikų ir tėvų bendradarbiavimas ir jo svarba mokinių pasiekimams; Kolega-kolegai: kolegialusis mokymasis kaip siekti mokinio sėkmės; Socialinių partnerysčių nauda mokinio sėkmei įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį'' Pasitikėjimu grįstas bendradarbiavimas mokinio sėkmės garantas
Papildoma informacija
Savivaldybė Rokiškio r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas dalia.valskiene@gmail.com
Koordinatoriaus tel. nr. 845871284
Renginio vieta