hero

Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimas Kėdainių r. Josvainių gimnazijoje.

Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimas Kėdainių r. Josvainių gimnazijoje.

Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba
2023-10-02
Ariogalos g. 19, Josvainių mstl., Josvainių sen., Kėdainių r. sav.
Vykstant pokyčiams neišvengiamai atnaujinamas ugdymo turinys. Pagrindinis atnaujintų Bendrųjų programų akcentas – kompetencijų ugdymas, kuris įgyvendinamas per visų dalykų pamokas. Mokymų metu, telkiant mokyklos bendruomenę, bus aptariami visi Bendrųjų programų pokyčiai, kompetencijų ugdymu grįstos pamokos organizavimas: nuo pamokos uždavinio iki sėkmės kriterijų kūrimo, kaip reikėtų pasiruošti pokyčiams, kaip įdiegti atnaujintą ugdymo turinį, patiriant sėkmę. Į šį kaitos etapą reikia įsitraukti švietimo įstaigų vadovams, pedagogams, mokyklos bendruomenei. Svarbu atsižvelgti į kiekvieno mokinio gebėjimus, individualumą, sąsajų būtinybę ugdymo procese, vertinimą. Kreipiamas dėmesys į įvairias negalias turinčius mokinius, kurie ugdomi bendrosiose klasėse. 1.„Bendruomenės sutelktumas sėkmingo rezultato link“. 2. „Mokinio pasiekimų vertinimo pavyzdžiai pagal UTA“. 3. „Elgesio ir emocinių sutrikimų turinčių mokinių ugdymas: iššūkiai tarp teorijos ir praktikos“. 4. „Pedagogų emocinės gerovės stiprinimas – ugdymosi proceso kokybės užtikrinimo veiksnys“. 5. „Kompetencijomis grįsta pamoka: pagrindiniai UTA aspektai“. 6. „Ilgalaikių planų struktūros ir formos modeliavimo ir lankstumo tobulinimas“. 7. „Pamokos uždavinys apibrėžiantis mokinio veiklą, rodantis dalyko ir kompetencijų turinį, orientuotas į konkretų rezultatą“. 8. „Veiksniai, užtikrinantys pamokos kokybę“.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kėdainių r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas robertas.bilvinas@centras.kedainiai.lm.lt
Renginio vieta