hero

Mokytojų padėjėjų rengimo programa 2024

Mokytojų padėjėjų rengimo programa 2024

VšĮ Mokymosi mokykla
2024-02-01
Perkūnkiemio g. 3, Vilnius
Mokyklose įgyvendinant įtraukties principus, nuosekliai auga poreikis ir švietimo pagalbos stiprinimui. Siekiama sukurti kuo geresnes sąlygas mokytis ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems, ir įprastos raidos mokiniams. Įgyvendinti šį siekį praktiškai — nelengva užduotis, todėl švietimo įstaigose įdarbinama vis daugiau mokytojų padėjėjų. Šie specialistai — nepamainoma pagalba kolegoms, moksleiviams, jų tėvams, o ypatingai vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Mokytojų padėjėjai padeda vaikams atlikti užduotis pamokoje bei jas paaiškina, talkina mokytojui ugdymo proceso ir išvykų metu, bendradarbiauja su kitais pagalbos mokiniui specialistais, įstaigos administracija, mokytojais ir vaikų tėvais... Taigi efektyvus ugdymas mokyklose šiandien jau sunkiai įsivaizduojamas be šių specialistų. Funkcijų ir atsakomybių apstu, tačiau ar tikrai skiriame pakankamą dėmesį mokytojų padėjėjų kvalifikacijai užtikrinti.
Papildoma informacija
Savivaldybė Vilniaus m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas migle@ugdymomeistrai.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 60742490
Renginio vieta