hero

Kultūra atrakina: paveldo pažinimas mokytojams – ilgalaikė kontaktinių mokymų programa

Kultūra atrakina: paveldo pažinimas mokytojams – ilgalaikė kontaktinių mokymų programa

VšĮ Mokymosi mokykla
2024-03-07
Perkūnkiemio g. 3, Vilnius
Ilgalaikė kontaktinių mokymų programa "Kultūra atrakina: paveldo pažinimas mokytojams" skirta padėti mokytojams įtraukti materialų ir nematerialų kultūros paveldą liečiančias temas į vidurinės mokyklos programas. Programa atkreipia dėmesį į kultūros paveldo svarbą, nes tai ne tik prisideda prie socialinio kapitalo kūrimo, kultūrinės įvairovės ir dialogo plėtojimo, bet ir turi ekonominį poveikį. Tai ypač aktualu miestų ir regioninų vystymosi, kultūrinio turizmo ir aplinkos išsaugojimo kontekste. Nepaisant to, šiuo metu mokiniai formaliojo ugdymo sistemoje nėra pakankamai sudominti tradicijų puoselėjimu ir kultūros paveldo vertybėmis, todėl būtina surasti patrauklias ugdymo formas ir kuo anksčiau bei nuosekliau įtraukti vaikus ir jaunimą į jų pažinimą. Be to, pedagogų rengimo studijų programose taip pat rekomenduojama įtraukti žinias apie nematerialų kultūros paveldą, nes perduodant žinias, įgūdžius ir nuostatas iš kartos į kartą formuojasi tautinė tapatybė. Ši programa yra paremta galimybių studija „Nacionalinė mokinių kultūrinės edukacijos sistema“ (2021) ir Nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo būklės bei jos gerinimo galimybių tyrimu (2022), kur pabrėžiamas kultūros paveldo ir švietimo sintezės svarbumas. Remiantis naujausių tyrimų išvadomis, švietimo politikos dokumentuose stokojama kultūros paveldo puoselėtojų ir švietimo įstaigų bendradarbiavimo, trūksta nematerialaus kultūros paveldo termino ir kryptiingos pažinties su paveldo vertybėmis. Ši programa apima 24 kontaktinius mokymus, kuriuose bus pabrėžiamas mokytojų gebėjimas plėsti kultūrinio paveldo patirtis tarp skirtingų amžiaus grupių. Siekiant padidinti mokymų efektyvumą, bus taikomi patirtinio ugdymo metodai, novatoriškas ir įtraukus mokymų formatas, bei įvairios praktinės ir kūrybinės užduotys. Ši programa atsakys į šiuolaikines pedagogų ir mokinių poreikius, teikdama mokytojams ne tik žinių, bet ir praktinių įgūdžių, reikalingų kultūros paveldo temas integruoti į jų dėstomas disciplinas, taip skatinant mokinių susidomėjimą ir supratimą apie kultūros paveldą.
Papildoma informacija
Savivaldybė Vilniaus m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas lukas@ugdymomeistrai.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 67711776
Renginio vieta