hero

Skaitmeninių technologijų ir steam teikiamų galimybių taikymas mokymo(si) srityse

Skaitmeninių technologijų ir steam teikiamų galimybių taikymas mokymo(si) srityse

Mažeikių švietimo centras
2023-05-05
Ventos g., Mažeikiai
Kokybiškas pradinis ugdymas turi atsižvelgti į naujos kartos (skaitmeninės visuomenės) mokinių ypatumus tam, kad geriau pritaikyti ugdymo turinį vaikų poreikiams ir mokymosi stiliui. Dabartiniame ugdymo procese pedagogams tapo labai svarbu turėti tinkamas žinias ir gebėjimus, apimančius skaitmeninių technologijų naudojimą ir taikymą ugdyme. Mokytojo profesijos kompetencijos apraše pažymima, kad mokytojai turi gebėti bendrauti ir bendradarbiauti taikydami skaitmenines technologijas, mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir kurti skaitmeninį turinį, saugiai elgtis elektroninėje erdvėje, sistemingai gerinant kompiuterinį raštingumą, ugdyti mokinių informacinę kultūrą. Mokytojai, naudodamiesi skaitmeninėmis priemonėmis, gali vaizdžiau perteikti dėstomo dalyko turinį, o elektroniniai vadovėliai, skaitmeninės mokymosi priemonės ir virtualiosios pratybų sistemos leidžia mokytis savarankiškai kiekvienam priimtinu tempu, pagal gebėjimus. Modernus, atnaujintas ugdymo turinys tiesiogiai siejasi su naujų skaitmeninių technologijų naudojimu. Tam reikalingos naujos, nuolat tobulinamos mokytojų kompetencijos, kaip skaitmeninis raštingumas, kad mokytojai taikytų efektyvų, įtraukiantį ir novatorišką mokymą bei mokymosi strategijas. Skaitmeninė kompetencija – tai motyvacija ir gebėjimas naudotis skaitmeninėmis technologijomis užduotims atlikti, mokytis, problemoms spręsti, dirbti, bendrauti ir bendradarbiauti, valdyti informaciją, efektyviai, tinkamai, saugiai, kritiškai, savarankiškai ir etiškai kurti ir dalytis skaitmeniniu turiniu. Pedagogai privalo mokiniams padėti tapti skaitmeniniu požiūriu raštingiems, todėl ir patys turi šias kompetencijas išplėtoti, tobulinti. Mokytojas ne tik turi mokėti naudotis išmaniosiomis technologijomis pats, bet ir gebėti ugdyti mokinių skaitmeninę kompetenciją, informatinį mąstymą, skaitmeninį raštingumą, skaitmeninį intelektą, įvairinti mokymo(si) procesą integruojant interaktyvias priemones į mokymosi turinį. Atnaujintas ugdymo turinys, informatikos pamokų integravimas į mokymosi turinį, nauji metodai yra siejami su skaitmeninėmis technologijomis, o jų veiksmingas panaudojimas priklauso nuo pedagogo veiklos ir jų aukštos skaitmeninių technologijų kompetencijos. Pedagogams šiame nuolatos besikeičiančiame laikotarpyje yra labai aktualu profesinėje veikloje gebėti tinkamai pritaikyti tobulėjančias skaitmenines technologijas. Mažeikių „Žiburėlio“ pradinėje mokykloje pastebimas įvairias kvalifikacines kategorijas turinčių pedagogų poreikis gauti savalaikę pagalbą, įgalinančią greičiau ir profesionaliau susiorientuoti tarp gausybės siūlomų skaitmeninių technologijų išteklių. Svarbu ir reikšminga suteikti mokytojams žinių, kokias skaitmenines, virtualiąsias mokymosi technologijas efektyviausia taikyti ir kaip panaudoti jas ugdant pedagogų skaitmeninių technologijų taikymo kompetenciją. Siekiant giliai, ekstensyviai įsigilinti į skaitmeninių technologijų ir STEAM teikiamas galimybes mokymo ir mokymosi srityse. Ši ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa, kurią apima kelių seminarų ciklas, edukacinė išvyka, kolegialus mokymasis ir dalinimasis gerąja patirtimi metodinėse grupėse. Jos trukmė – 50 val. (iš jų: 20 val. teorijos, 15 val. praktika ir 15 val. savarankiško darbo). Programa skirta mokyklos bendruomenei.
Papildoma informacija
Savivaldybė Mažeikių r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas l.jautake@scmazeikiai.lt
Renginio vieta