hero

Pasirengimas dirbti pagal atnaujintas bendrąsias programas ugdymo įstaigos bendruomenėje

Pasirengimas dirbti pagal atnaujintas bendrąsias programas ugdymo įstaigos bendruomenėje

Mažeikių švietimo centras
2023-05-08
Pavasario g., Mažeikiai
Atnaujinant ugdymo turinį, kryptingai siekiama stiprinti asmens savybių ir vertybių ugdymą ir sukurti sąlygas kiekvienam mokiniui įgyti aukštesnius pasiekimus, suteikiant tvirtus ir tvarius žinių pagrindus. Nuolatinė kaita ugdymo įstaigose – neišvengiama būtinybė. Švietimo sistema nuolat keičiasi / yra keičiama, kad tinkamai atliktų savo paskirtį – tarnautų visuomenės, kuri ją sukūrė ir institucionalizavo kaip savo išlikimo ir gerovės ateityje sąlygą, poreikiams. Mokykla šiandien ieško atsakymų, kaip spėti reaguoti į technologinę pažangą, sparčiai besikeičiančios visuomenės poreikius ir lūkesčius, vis naujus darbo rinkos reikalavimus, kad baigiantieji turėtų tam tikrų žinių ir gebėjimų, ir atsiduria išskirtinėje situacijoje, nes švietimo organizacijų santykis su pokyčiais visuomenėje yra sudėtingesnis nei kitų organizacijų. Programa leidžia susipažinti su konkretaus mokomojo dalyko ugdymo turinio kaitos aktualijomis, įgyvendinimo galimybėmis, skatina dalijimąsi sėkmingos praktikos geraisiais pavyzdžiais, sudaro galimybę pastebėti ir pritaikyti savo pažinimo ir kūrybos galias ugdant mokinius, skatina pozityvių santykių kultūrą ir jos gairių formavimą progimnazijoje. Šioje 40 val. kvalifikacijos tobulinimo programoje seminarų – praktikumų, nuotolinio mokymosi ir išvykų veikloje bus nagrinėjamos atnaujinto ugdymo turinio programų praktinės galimybės, priimami bendri susitarimai dėl ugdymo organizavimo principų ir praktikos. Ieškosime teigiamo mikroklimato tarp progimnazijos bendruomenės narių stiprinimo galimybių, mokantis spręsti problemas, patirti džiaugsmą organizuojant ugdymo procesą. Programos trukmė: 40 ak. val. ( IV moduliai). 24 ak val. teorija, 16 val. savarankiškas darbas.
Papildoma informacija
Savivaldybė Mažeikių r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas l.jautake@scmazeikiai.lt
Renginio vieta