hero

Etninės kultūros pažinimas, raiška ir vertinimas ugdymo procese

Etninės kultūros pažinimas, raiška ir vertinimas ugdymo procese

Kauno švietimo inovacijų centras
2024-02-08
Vytauto pr. 44, Kaunas
Programa siekiama tobulinti formaliojo ir neformaliojo švietimo srityje dirbančių pedagogų, etninės kultūros pažinimo (etninės kultūros reiškinių ir objektų analizavimas), raiškos (tautodailės, tradicinių amatų, rankdarbių, papročių, folkloro ir pan.) kompetencijas, supažindinant programos dalyvius su galimybėmis pritaikyti teorines žinias ir praktinį mokymą etninės kultūros ugdymo procese. Programa padės mokytojams ugdyti mokinių tautinį tapatumą ir etnokultūrinį raštingumą, pažinti ir vertinti savo tautos ir Lietuvos tradicinę kultūrą, suprasti jos gyvybingumą ir nuolatinį atsinaujinimą, suvokti save kaip tos kultūros puoselėtoją.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kauno m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas alvydas.bakutis@kaunosic.lt
Renginio vieta