hero

STEAM spektras pagrindiniam ugdymui

STEAM spektras pagrindiniam ugdymui

Kauno švietimo inovacijų centras
2024-02-12
Vytauto pr. 44, Kaunas
Programos įgyvendinimo metu tikslinama STEAM samprata ir susijusios sąvokos, demonstruojami veiklų pavyzdžiai ir sudaromos sąlygos savarankiškai kurti autentiškas integruoto STEAM tyrimo veiklų gaires, parengti jų įgyvendinimo scenarijų, įgyvendinti suplanuotą tyrimą, pateikti refleksiją ir gauti grįžtamąjį ryšį. Mokytojai įgis kompetencijų, būtinų taikyti mokslinių tyrimų metodą, skatinti mokinių aktyvumą, stiprinti jų savarankiško mokymosi įgūdžius, gerinti holistinį gamtos mokslų supratimą, ugdyti mokslinį raštingumą ir formuoti pozityvų požiūrį į mokslą. Įgyvendinant programą, STEAM dalykų mokymas siejamas su aplinkos ir įvairialypės informacijos tyrimais, tyrinėjimu pagrįsto integruoto mokymosi (inquiry-based learning), kuri siejama su STEAM sritimis: (1) gamtos mokslų; (2) technologijų; (3) inžinerijos ir (4) matematikos. Atsižvelgiant į visuminės pasaulėžiūros formavimo nuostatas, numatoma aiškinti, kaip į STEAM veiklas integruoti menus arba visus kitus mokslus. Programa skirta bendrojo ugdymo mokyklų bendruomenėms ir komandoms. Joje gali dalyvauti visų dalykų mokytojai.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kauno m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas ilona.teresiene@kaunosic.lt
Renginio vieta