hero

Dalijimosi džiaugsmas

Dalijimosi džiaugsmas

Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba
2024-02-05
Mokyklos g., Ignalina
Kvalifikacijos programa „Dalijimosi džiaugsmas“ skirta švietimo įstaigų darbuotojams, pedagogams, besidomintiems menu, daile, siekiantiems tobulinti emocines ir kūrybines kompetencijas. Menas šiuolaikinį žmogų lydi visą gyvenimą – nuo pat gimimo iki mirties. Visa žmogaus aplinka, buitis ir būtis, kasdienybė ir laisvalaikis vienaip ar kitaip susijusi su menu. Meno kūriniai atspindi visuomenės kultūros lygį, asmenybės meno suvokimas nusako jos išprusimą, meninį skonį. Meninė ir estetinė kompetencija, sąmoningas požiūris į dabarties meno, tikrovės estetinę raišką turi padėti laiduoti kultūros tęstinumą, esminės žmogiškosios patirties, žinių ir vertybių perdavimą iš kartos į kartą. Menas laikomas tam tikra kalba, ypatinga komunikacijos priemone, kuriai suprasti bei vartoti reikia meninės ir estetinės kompetencijos. Meninio ugdymo pagalba galima iš esmės padidinti asmens dalyvavimo įvairioje socialinėje bei kultūrinėje veikloje galimybes. Programa sudaro sąlygas dalintis gerąja darbo patirtimi asmenybės tobulėjimui, savo galimybių suvokimui, atskleidimui ir raiškai. Mokymų metu bus ugdomas kūrybiškumas, gerinama psichologinė švietimo darbuotojų savijauta. Kiekvienam mokymų dalyviui sudaroma galimybė pristatyti savarankišką darbą, gauti grįžtamąjį ryšį bei numatyti tolesnės saviugdos kryptis. Programos trukmė – 40 val., iš kurių 33,5 val. numatytos teoriniams ir praktiniams užsiėmimams ir 6,5 val. savarankiškiems darbams.
Papildoma informacija
Savivaldybė Ignalinos r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas irspt@ignet.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 37038652600
Renginio vieta