hero

Diferencijavimas ir individualizavimas atnaujinto Bendrųjų ugdymo programų turinio kontekste

Diferencijavimas ir individualizavimas atnaujinto Bendrųjų ugdymo programų turinio kontekste

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras
2024-03-07
Energetikų g., Visaginas
Atnaujintas BUP turinys mokytojui kelia naują didelį uždavinį - pereti nuo žiniomis prie komeptencijomis grįsto ugdymo. Nebeužtenka sudominti mokinius, diferencijuoti darbą pamokoje, pamatyti ir įvertinti kiekvieno mokinio pažangą, vertinti formuojant, siekti kuo aukštesnių akademinių mokinių pasiekimų - dėmesio centre: bendrųjų kompetencijų, emocinio intelekto, kritinio mąstymo ir gebėjimo spręsti problemas lavinimas. Dažnai toks darbo „aprašas“ atrodo atitrūkęs nuo realybės, panašus į „mokymo fantastiką“. Sunku įsivaizduoti kaip toje pačioje pamokoje užtikrinti galimybę skirtingų gebėjimų vaikams judėti savo tempu. Atnaujintos BUP suteikia mokytojui laisvę turinio ir formos ugdymą pritaikyti konkretaus mokinio poreikiams, tačiau dažnai sunku šia laisve pasinaudoti, nes teorinė medžiaga orientuota į nuostatos ugdymą, kad diferencijuoti ir individualizuoti yra efektyvu, o gerieji praktikos pavyzdžiai nesisteminiai ir pavieniai, apskritai, jų nėra daug. Diferencijavimą apsunkina dar ir tai, kad jis retai aptariamas integravimo, grupinio darbo ir frontalaus mokymo kontekste. Tačiau, jei pedagogai (eikvodami nežmoniškus resursus) dar geba pavieniais atvejais diferencijuoti ir individualizuoti dalyko turinį, tai į kompetencijų ugdymą orientuotas diferencijavimas net teoriniu lygmeniu sunkiai suvokiamas. Diferencijavimas ir individualizavimas – TOP 5 dažniausiai pasitaikančių mokyklų silpnybių, informuoja NMVA, pristatydama apibendrintus visų Lietuvos mokyklų išorinio audito rezultatus. Ne tik įgyvendinant BUP, bet ir ruošiantis 2024 rugsėjį mokyklas pasitinkančiai įtraukčiai, jau nebeįsivaizduojama, kad įmanoma mąstyti apie mokyklą, kurioje ugdyamas nebūtų susijęs su individualizuotais, personalizuotais, adekvačiais ir asmeniškai pritaikytais sprendimais kiekvienam mokiniui. Šiandienos mokinys yra ateities žmogus, kuris turi palikti mokyklą gebėdamas prisiimti atsakomybę, suvokti savo stiprybes ir silpnybes, mokėdamas mokytis visą gyvenimą, kūrybingas, bendradarbiaujantis ir socialiai atsakingas. Tokiam žmogui užaugti nepadės nei klasės vidurkiai, nei statistiniai vienetai, tokiam žmogui užauginti reikia matyti konkretų mokinį ir sudaryti jam sąlygas užaugti asmenybe iš didžiosios A. Tam reikia sistemingo ir labai sąmoningai individualizuoto arba diferencijuoto ugdymo. Ši programa yra sudaryta atliepiant diferencijuoto ir individualizuoto ugdymo gerosios praktinės patirties poreikį.
Papildoma informacija
Savivaldybė Visagino sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas julija@scoolsy.lt
Renginio vieta