hero

Dailės terapijos mokymai

Dailės terapijos mokymai

Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba
2024-02-01
Josvainių g., Kėdainiai
Dailės terapija – vizualinio kūrinio kūrimas terapiniais tikslais, profesinio specialisto ir kliento santykio kontekste, kurį atlieka ligą, traumą ar gyvenimo iššūkius išgyvenantis asmuo (American Art Therapy Association (2005). Svarbiausias dailės terapijos tikslas – įgalinti klientą keistis, ugdyti savo asmenybę ar konkrečius bendravimo, bendradarbiavimo, savistabos ar socialinius trūkstamus įgūdžius, naudojant vizualinės išraiškos priemones. Ši terapija yra specifinė, nes tarp specialisto ir kliento yra vizualinis kūrinys, dažniausiai piešinys, sukuriamas terapijos metu. Vizualinis kūrinys yra traktuojamas kaip minčių, jausmų ir išgyvenimų raiška. Tai labai palengvina komunikaciją asmeniui, patiriančiam sunkumų verbaliai reiškiant mintis ir jausmus (Case ir Dalley, 2014). Programos taikymo metu ypatingas dėmesys skiriamas asmens savęs analizės gebėjimų ugdymui, kaip svarbiausiam veiksniui, darančiam įtaką jo produktyvumui, laimėjimams, adekvačiam pasitikėjimui savimi; naujų gebėjimų, kūrybiškos informacijos, užmezgant ir palaikant pozityvius santykius su kitais žmonėmis, paieškoms ir atradimui. Taikant dailės terapiją kyla nemažai iššūkių, siekiant sukurti produktyvų, empatišką santykį. Programos taikytojai turi gebėti ne tik profesionaliai atlikti kūrybinių darbų analizę, bet taip pat sugebėti kiekvieno užsiėmimo metu optimaliai paskirstyti laiko resursus, užduoti taiklius klausimus, efektyviai valdyti nuolat dinamišką, nenuspėjamą terapinį procesą, gebėti įveikti psichologinius dalyvių pasipriešinimus, atpažinti ir įvardinti jų gynybinius mechanizmus, bei atrinkti konkrečiai grupei tinkamus asmenis ir metodus. Nuo šių visų veiksnių labai priklauso programos taikymo efektyvumas, todėl labai svarbu atnaujinti ir plėsti savo žinias bei nuoseklių tęstinių mokymų eigoje taikyti įgytas žinias praktiškai. Dailės terapijos metodai gali būti labai efektyvus, plačiai taikomas ir įvairiausioms klientų grupėms priimtinas įrankis, naudojamas pagalbos mokiniams specialistų. . Programos tikslas Supažindinti dalyvius su dailės terapijos efektyvumu ir apmokyti praktinių metodų, lanksčiai pritaikomų ugdomojo ir terapinio pobūdžio darbe.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kėdainių r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas d.ceidiene@gmail.com
Renginio vieta