hero

Patirtinio ir reflektyvaus mokymo metodų taikymas, motyvacijos stiprinimas, vertinimas bei įsivertinimas neformaliajame ugdyme

Patirtinio ir reflektyvaus mokymo metodų taikymas, motyvacijos stiprinimas, vertinimas bei įsivertinimas neformaliajame ugdyme

Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras
2024-02-10
Kauno g. 4, Rokiškis
Programą sudaro šie moduliai: Planingas ir profesionalus mokinių ugdymas – kelias į sėkmę Ugdymo galimybės pritaikant „Ritmo abėcėlės“ metodiką muzikos pamokose, būreliuose, muzikos kolektyvuose, užklasinėje veikloje Kūrinių stiliaus bruožai ir interpretacija Patirtinio ugdymo poveikis mokinių kūrybinei raiškai Sceninė kultūra Gabių ir talentingų muzikai mokinių meistriškumo ugdymas Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas Mokinių ugdymo motyvacijos veiksniai
Papildoma informacija
Savivaldybė Rokiškio r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas rosita.lasiene@gmail.com
Koordinatoriaus tel. nr. 845871284
Renginio vieta